Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Vol. 11 (2003): Rieres, rius i riberes

Rieres, rius i riberes

Articles

Els ecosistemes de ribera: percepcions (p. 3-4)
Editorial
PDF
 
Una perspectiva funcional dels rius i de les riberes en l'àmbit de la conca (p. 5-16)
Eugènia Martí, Francesc Sabater
PDF
 
Sinopsi de la vegetació de ribera a la conca de la Tordera (p. 17-26)
Cèsar Gutiérrez i Perearnau
PDF
 
Les rieres litorals i la Directiva marc de l'aigua (p. 27-36)
Antoni Munné i Torras
PDF
 
Els boscos de ribera de la cona de la riera d'Argentona: objectius del projecte i metodologia emprada (p. 37-46)
Victòria Marfà, Marta Bosch, Ferran Briansó, Antonio Díaz, Eloi Figueras, Àngel Martínez, Eli Martínez, Pau Ortiz, Francesc Sabater, Montse Ventura, Oriol Vilardell
PDF
 
Flora dels boscos de ribera de la conca de la riera d'Argentona (p. 47-62)
Xavier Tarruella i Ayza, Merche Guerrero, Núria Benaiges i Abril, Rosa M. Alentorn, Roser Vilatersana, Moisès Guardiola
PDF
 
Estructura i qualitat dels boscos de ribera de la riera d'Argentona (p. 63-80)
Laura Amador, Moisès Guardiola, Francesc Sabater, Immaculada Valls
PDF
 
Factors que expliquen la distribució de la vegetació de ribera a la conca de la riera d'Argentona (p. 81-96)
Moisès Guardiola, Marta Comerma, Francesc Sabater, Josep Maria Parera
PDF
 
Usos del sòl i cabal d'avinguda a la conca de la riera de Valldeix (p. 97-102)
Laia Faidella
PDF
 
Els alocs de les rieres del Maresme. Un projecte pel seu estudi i conservació (p. 103-108)
Evarist March, Jordi Corbera
PDF
 
Nous criteris de la gestió dels nostres rius i riberes. La bioenginyeria: una eina eficaç (p. 109-112)
Albert Sorolla
PDF
 
La nova cultura de l'aigua i la gestió i ordenació del territori (p. 113-119)
Narcís Prat
PDF