Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Biometria de l’atracció

Aida Viza, Francesc Sabater

Resum


El grau de simetria dels organismes es considera un indicador de la qualitat genètica individual i en alguns casos associat a l’èxit reproductor que poden tenir. En aquest treball es vol comprovar en humans, si la percepció de bellesa està associada a més simetria facial. Per tal raó, es va realitzar un taller a Can Boet (Mataró) al març del 2017 on cada participant va avaluar de forma individual fotografies de rostres de 25 noies i 25 nois segons la seva percepció de bellesa, i al mateix temps s’analitzava la simetria de tots els rostres segons una sèrie de caràcters facials bilaterals. L’objectiu d’aquest taller era comprovar si realment existia aquesta relació, i a més a més, tenint en compte l’opinió dels homes i de les dones per separat. Els resultats demostraren que tant per a homes com per a dones, els valors alts de asimetria s’associaven a una menor percepció de bellesa. No obstant, no podem afirmar que la percepció de la bellesa vagi associada a un grau més gran de simetria facial pel que fa a les noies. Cal remarcar que en humans la percepció de bellesa i la conseqüent tria de parella està fortament condicionada per factors sòcioculturals. Sembla ser que la percepció de bellesa que tenen els homes de les noies no sempre es correspon a un grau més gran de simetria, sinó que segurament es veu condicionada quan aquestes estan força maquillades. No podem dir el mateix pel que fa al col·lectiu de dones, atès que aquestes sí valoren positivament el fet que els rostres femenins siguin més simètrics, encara que aquest criteri no sigui prou significatiu en aquest treball.

Text complet: PDF