Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

John Dewey, filòsof de la democràcia

Ivan López

Resum


L’obra de John Dewey es coneix, sobretot, per les seves aportacions en l’àmbit de la teoria de l’educació. La vessant de Dewey com a pedagog sovint ha eclipsat les seves reflexions com a filòsof de la democràcia. D’altra banda, tant el republi-canisme com la teoria deliberativa s’han apropiat, a la seva manera, de l’obra de Dewey. Això ha contribuït a una difusió del pensament polític de Dewey en clau repu-blicana, o bé en clau deliberativa. Tanmateix, la teoria de la democràcia de Dewey té certes particularitat que fan inviable la seva equiparació amb el republicanisme i amb la teoria deliberativa. En aquest text ens centrarem en les diferències que allunyen Dewey de la perspectiva deliberativa de Habermas. Com veurem, aquestes diferències giren al voltant d’una idea central en l’obra de Dewey: l’individualisme de la democràcia

Text complet: PDF