Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Ética filosófica en Colombia. 1990-2001

Martha Palacio Avendaño

Resum


El següent article presenta les conclusions de la investigació realitzada sobre l’ètica filosòfica en l’última dècada del segle XX a Colòmbia. Dins el projecte de recerca de la Facultat de Filosofia de la Universitat Santo Tomás de Bogotá, Colombia, orientat a l’estudi i anàlisi de la història de les idees a Amèrica Llatina i Colombia, la investigació duta a terme busca definir i aclarir el lloc que ocupa l’ètica filosòfica en la història de les idees a Colòmbia. Per aquest fi, va aconseguir complementar la base de dades amb la que compta el centre de Investigación de Filosofía de la Universitat Santo Tomás envers aquesta temàtica i a partir de l’anàlisi de les dades obtingudes, establir el paper i el lloc que juga l’ètica filosòfica en la nostra història intel.lectual. En aquest ordre d’idees, la investigació contribuí a analitzar el procés de normalització de la filosofia a Colòmbia.
El procediment per a construir la base de dades va permetre valorar i comprendre el fenomen de la reflexió filosòfica en aquest país. Les característiques socio-històriques de la nació colombiana possibiliten definir i comprendre les coordenades d’un fenomen que forma part del que s’ha anomenat el procés de normalització filosòfica. Els canvis polítics que es gestaren i realitzaren durant la dècada dels anys 90 i les seves incidències no foren aliens a la reflexió de la filosofia pràctica, posant de relleu l’urgència per analitzar el destí de la societat colombiana. En aquest sentit, el compromís del pensar per part dels autors colombians va anar avançant els passos d’una normalització en què la disciplina és vista com formant par de la construcció del projecte de societat.

Text complet: PDF