Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2008

Consultes
La mongeta ganxet: millora genètica d'una varietat tradicional
Lluís Bosch, Francesc Casañas, Esther Sánchez i Bell, Montserrat Pujolà i Cunill, R. Romero, J. Valero, F. Nuez
24
La explotación de la raza ovina ripollesa en condiciones semiextensivas. Resultados en Torre Marimon
R. Fanlo
14
Resum dels treballs de final de carrera
J. Pastor, A. Escrich, J. Miquel, S. Echevarria, M. Almansa, D. Ortiz, J. Antoni, S. Segovia, E. Gordillo, N. Pidelaserra, M. Arias, M. Sala, C. Gregorio, J. Pozo, R. Bou, D. Ortega, M Cabodevila, G. Villalba, R Carnasa, M Rusiñol, E. Prat, M Betancor, G. Batlló
12
Modelització i simulació discreta: un pont entre teories matemàtiques i tecnologia
Daniel López, M. Ginovart, Joaquim Valls
8
Resum dels treballs de final de carrera
E. Ferran, I. Guimarâes, J. A. Sanz, E. García, J. Blanc, J. M. López, J. Cabañas, I. Cantón, M. Álvarez, D. Bragulat, A. Camps, O. Bustos, O. González, J. C. Hurtado, J. Maynegre, M. Rodríguez, F. Domingo, A. Pelegrín, R. Araoz, R. Español, X. Navarro, J. L. Sainz, A. Torredemer, J. Serentill, E. Pascual, A. Sala, P. Estelrich, R. Marí, M. Almirall, O. Torras, S. Abellán, I. Cabaleiro, F. Contreras, N. López, A. Espada, A. Fontanals, G. Guijarro, L. Gómez, S. Giménez, D. Gil, S. Hinarejos, Marta Guinovart, M. Magrinyà, A. Molina, M. Urdillo, A. Pardo, J. Roig, J. Venturan, M. Dencàs, N. Francia, F. Freixedas, A. Ràfols, R. Nomen, A. Toldrà, S. Boy, X. Cantón, M. Calvo, L. Herreros, S. Gutiérrez, J. Picón, C. Palom, D. Piqué, G. Par, A. Rubio, D. Rull, M. Torroba, D. Tovar
8
Estructura i creixement d'una pineda de pi blanc i pi pinyer a Torre Marimon (Caldes de Montbui)
A.M. Verdú
8
Resum dels treballs de final de carrera
A. Centelles, P. Martín, I. Massaló, E. Trullols, M. Galimany, A. Martín, B. Farrilo, J. Manent, J. Parera, F. Beato, F. Huguet, G. Martí, E. Huertas
7
L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona des de la seva fundació fins al 1936
M. Artís i Mercadet
6
Racionalización de las aplicaciones de productos fitosanitarios en la viña. Reducción del impacto ambiental y optimización técnico-económica
E. Gil, C. Bernat
5
In Memorian. Enric Corominas i Cortés
David Clúa i Samper
5
Influència de l'etanol i de la glucosa en l'activació bacteriana, i de la densitat de població en el procés d'acetificació
Rosa Carbó i Moliner, M. Oms, Y. Palma, Montserrat Pujolà i Cunill
5
Caracterització edàfica d'una conca agrícola al Vallès Oriental: cartografia de l'horitzó de superfície i estimació de processos erosius
Agnès Hereter, Ramon Josa i March
5
Aproximació a les condicions del moviment de l'aigua en una conca experimental de Torre Marimon
Núria Cañameras, L. Dalmau, Agnès Hereter, Ramon Josa i March, A.M.C. Verdú, E. Gil, G. Gorchs
4
Tipificació i estudi de la maduració dels formatges artesans de cabra elaborats a l'Alt Urgell
R. Romero, Rosa Carbó i Moliner
3
Producció de mató a Catalunya
Roser Romero del Castillo Shelly, A. Rodríguez, F. Vílchez, J. E. Guirado, Óscar Alfranca, R. Clotet i Ballús
3
Residus orgànics per a l'agricultura: un tema de recerca a l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)
Montserrat Soliva Torrentó
3
Producció de farratge amb cereals d'hivern
J. Valero, M. Pujol
3
Resum de treballs de final de carrera presentats en les darreres convocatòries
S. Salas
3
Lliçó inaugural del curs 1999-2000
3
Determinació de la renda pesquera a Catalunya
Óscar Alfranca, Sònia Monteagudo, Jordi Bacaria
3
Influència d'un cultiu de gramínia i d'un de lleguminosa en l'activitat biològica d'un sòl agrícola
Manel Bonmatí i Pont, R. Ibargüengoitia, R. Perán, J. Valero
2
Caracterització d'aïllats de "botrytis cinerea" pers. resistents a fungicides en l'àrea de producció hortícola del litoral barceloní
E. Capdevila, S. García, A. Navarro, M. T. Mas, F. J. Sorribas
2
Problemes induïts per meloidogyne sp. a l'àrea de producció hortícola del litoral barceloní
F. J. Sorribas, C. Ornat, S. Verdejo
2
La rentabilidad del gasto público en la investigación agraria: una estimación para el caso español
Óscar Alfranca
2
Blat de moro farratger en zones temperades-suaus: estratègies de millora genètica per a un futur pròxim
Francesc Casañas, Lluís Bosch, Esther Sánchez i Bell, A. Almirall, J. Valero, F. Nuez
2
Modelització i simulació discreta de sistemes biològics: processos de transformació del carboni i el nitrògen en el sòl
A. Centelles, P. Martín, J. Sabaté, A. Gras, Marta Guinovart, Daniel López
2
Multiplicación de especies silvestres mediterráneas para uso ornamental
Daniel López, Nuria Carazo, Mª C. Rodrigo
2
Al·locució del director de l'ESAB en l'acte d'inauguració del curs acadèmic 1999-2000
F. Xavier Martínez
2
Resum dels treballs de final de carrera
1

«Els 30 articles més consultats al 2009 Els 30 articles més consultats al 2007 »