Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2007

Consultes
La mongeta ganxet: millora genètica d'una varietat tradicional
Lluís Bosch, Francesc Casañas, Esther Sánchez i Bell, Montserrat Pujolà i Cunill, R. Romero, J. Valero, F. Nuez
6
Resum de treballs de final de carrera presentats en les darreres convocatòries
S. Salas
6
Estructura i creixement d'una pineda de pi blanc i pi pinyer a Torre Marimon (Caldes de Montbui)
A.M. Verdú
5
Blat de moro farratger en zones temperades-suaus: estratègies de millora genètica per a un futur pròxim
Francesc Casañas, Lluís Bosch, Esther Sánchez i Bell, A. Almirall, J. Valero, F. Nuez
4
Modelització i simulació discreta: un pont entre teories matemàtiques i tecnologia
Daniel López, M. Ginovart, Joaquim Valls
4
Resum dels treballs de final de carrera
A. Centelles, P. Martín, I. Massaló, E. Trullols, M. Galimany, A. Martín, B. Farrilo, J. Manent, J. Parera, F. Beato, F. Huguet, G. Martí, E. Huertas
4
Racionalización de las aplicaciones de productos fitosanitarios en la viña. Reducción del impacto ambiental y optimización técnico-económica
E. Gil, C. Bernat
3
Residus orgànics per a l'agricultura: un tema de recerca a l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)
Montserrat Soliva Torrentó
3
Resum dels treballs de final de carrera
2
Resum dels treballs de final de carrera
J. Pastor, A. Escrich, J. Miquel, S. Echevarria, M. Almansa, D. Ortiz, J. Antoni, S. Segovia, E. Gordillo, N. Pidelaserra, M. Arias, M. Sala, C. Gregorio, J. Pozo, R. Bou, D. Ortega, M Cabodevila, G. Villalba, R Carnasa, M Rusiñol, E. Prat, M Betancor, G. Batlló
2
L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona des de la seva fundació fins al 1936
M. Artís i Mercadet
2
Resum dels treballs de final de carrera
E. Ferran, I. Guimarâes, J. A. Sanz, E. García, J. Blanc, J. M. López, J. Cabañas, I. Cantón, M. Álvarez, D. Bragulat, A. Camps, O. Bustos, O. González, J. C. Hurtado, J. Maynegre, M. Rodríguez, F. Domingo, A. Pelegrín, R. Araoz, R. Español, X. Navarro, J. L. Sainz, A. Torredemer, J. Serentill, E. Pascual, A. Sala, P. Estelrich, R. Marí, M. Almirall, O. Torras, S. Abellán, I. Cabaleiro, F. Contreras, N. López, A. Espada, A. Fontanals, G. Guijarro, L. Gómez, S. Giménez, D. Gil, S. Hinarejos, Marta Guinovart, M. Magrinyà, A. Molina, M. Urdillo, A. Pardo, J. Roig, J. Venturan, M. Dencàs, N. Francia, F. Freixedas, A. Ràfols, R. Nomen, A. Toldrà, S. Boy, X. Cantón, M. Calvo, L. Herreros, S. Gutiérrez, J. Picón, C. Palom, D. Piqué, G. Par, A. Rubio, D. Rull, M. Torroba, D. Tovar
2
Influència de l'etanol i de la glucosa en l'activació bacteriana, i de la densitat de població en el procés d'acetificació
Rosa Carbó i Moliner, M. Oms, Y. Palma, Montserrat Pujolà i Cunill
2
Producció de farratge amb cereals d'hivern
J. Valero, M. Pujol
1
Aproximació a les condicions del moviment de l'aigua en una conca experimental de Torre Marimon
Núria Cañameras, L. Dalmau, Agnès Hereter, Ramon Josa i March, A.M.C. Verdú, E. Gil, G. Gorchs
1
Determinació de la renda pesquera a Catalunya
Óscar Alfranca, Sònia Monteagudo, Jordi Bacaria
1
Caracterització edàfica d'una conca agrícola al Vallès Oriental: cartografia de l'horitzó de superfície i estimació de processos erosius
Agnès Hereter, Ramon Josa i March
1
Modelització i simulació discreta de sistemes biològics: processos de transformació del carboni i el nitrògen en el sòl
A. Centelles, P. Martín, J. Sabaté, A. Gras, Marta Guinovart, Daniel López
1
Caracterització d'aïllats de "botrytis cinerea" pers. resistents a fungicides en l'àrea de producció hortícola del litoral barceloní
E. Capdevila, S. García, A. Navarro, M. T. Mas, F. J. Sorribas
1
Producció de mató a Catalunya
Roser Romero del Castillo Shelly, A. Rodríguez, F. Vílchez, J. E. Guirado, Óscar Alfranca, R. Clotet i Ballús
1
In Memorian. Enric Corominas i Cortés
David Clúa i Samper
1

«Els 30 articles més consultats al 2008 Els 30 articles més consultats al 2006 »