Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2006

Consultes
Caracterització edàfica d'una conca agrícola al Vallès Oriental: cartografia de l'horitzó de superfície i estimació de processos erosius
Agnès Hereter, Ramon Josa i March
11
Influència d'un cultiu de gramínia i d'un de lleguminosa en l'activitat biològica d'un sòl agrícola
Manel Bonmatí i Pont, R. Ibargüengoitia, R. Perán, J. Valero
6
Resum de treballs de final de carrera presentats en les darreres convocatòries
S. Salas
6
La rentabilidad del gasto público en la investigación agraria: una estimación para el caso español
Óscar Alfranca
4
L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona des de la seva fundació fins al 1936
M. Artís i Mercadet
4
Problemes induïts per meloidogyne sp. a l'àrea de producció hortícola del litoral barceloní
F. J. Sorribas, C. Ornat, S. Verdejo
3
Tipificació i estudi de la maduració dels formatges artesans de cabra elaborats a l'Alt Urgell
R. Romero, Rosa Carbó i Moliner
2
Modelització i simulació discreta: un pont entre teories matemàtiques i tecnologia
Daniel López, M. Ginovart, Joaquim Valls
2
Caracterització d'aïllats de "botrytis cinerea" pers. resistents a fungicides en l'àrea de producció hortícola del litoral barceloní
E. Capdevila, S. García, A. Navarro, M. T. Mas, F. J. Sorribas
2
Influència de l'etanol i de la glucosa en l'activació bacteriana, i de la densitat de població en el procés d'acetificació
Rosa Carbó i Moliner, M. Oms, Y. Palma, Montserrat Pujolà i Cunill
2
Determinació de la renda pesquera a Catalunya
Óscar Alfranca, Sònia Monteagudo, Jordi Bacaria
2
Modelització i simulació discreta de sistemes biològics: processos de transformació del carboni i el nitrògen en el sòl
A. Centelles, P. Martín, J. Sabaté, A. Gras, Marta Guinovart, Daniel López
2
Al·locució del director de l'ESAB en l'acte d'inauguració del curs acadèmic 1999-2000
F. Xavier Martínez
1
Racionalización de las aplicaciones de productos fitosanitarios en la viña. Reducción del impacto ambiental y optimización técnico-económica
E. Gil, C. Bernat
1
Residus orgànics per a l'agricultura: un tema de recerca a l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)
Montserrat Soliva Torrentó
1
Producció de mató a Catalunya
Roser Romero del Castillo Shelly, A. Rodríguez, F. Vílchez, J. E. Guirado, Óscar Alfranca, R. Clotet i Ballús
1
Producció de farratge amb cereals d'hivern
J. Valero, M. Pujol
1
Resum dels treballs de final de carrera
E. Ferran, I. Guimarâes, J. A. Sanz, E. García, J. Blanc, J. M. López, J. Cabañas, I. Cantón, M. Álvarez, D. Bragulat, A. Camps, O. Bustos, O. González, J. C. Hurtado, J. Maynegre, M. Rodríguez, F. Domingo, A. Pelegrín, R. Araoz, R. Español, X. Navarro, J. L. Sainz, A. Torredemer, J. Serentill, E. Pascual, A. Sala, P. Estelrich, R. Marí, M. Almirall, O. Torras, S. Abellán, I. Cabaleiro, F. Contreras, N. López, A. Espada, A. Fontanals, G. Guijarro, L. Gómez, S. Giménez, D. Gil, S. Hinarejos, Marta Guinovart, M. Magrinyà, A. Molina, M. Urdillo, A. Pardo, J. Roig, J. Venturan, M. Dencàs, N. Francia, F. Freixedas, A. Ràfols, R. Nomen, A. Toldrà, S. Boy, X. Cantón, M. Calvo, L. Herreros, S. Gutiérrez, J. Picón, C. Palom, D. Piqué, G. Par, A. Rubio, D. Rull, M. Torroba, D. Tovar
1
La mongeta ganxet: millora genètica d'una varietat tradicional
Lluís Bosch, Francesc Casañas, Esther Sánchez i Bell, Montserrat Pujolà i Cunill, R. Romero, J. Valero, F. Nuez
1
Resum dels treballs de final de carrera
1
Blat de moro farratger en zones temperades-suaus: estratègies de millora genètica per a un futur pròxim
Francesc Casañas, Lluís Bosch, Esther Sánchez i Bell, A. Almirall, J. Valero, F. Nuez
1
Lliçó inaugural del curs 1999-2000
1
Estructura i creixement d'una pineda de pi blanc i pi pinyer a Torre Marimon (Caldes de Montbui)
A.M. Verdú
1
Resum dels treballs de final de carrera
A. Centelles, P. Martín, I. Massaló, E. Trullols, M. Galimany, A. Martín, B. Farrilo, J. Manent, J. Parera, F. Beato, F. Huguet, G. Martí, E. Huertas
1
La explotación de la raza ovina ripollesa en condiciones semiextensivas. Resultados en Torre Marimon
R. Fanlo
1
Multiplicación de especies silvestres mediterráneas para uso ornamental
Daniel López, Nuria Carazo, Mª C. Rodrigo
1

«Els 30 articles més consultats al 2007