Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Índex de títols


 
Número Títol
 
1985: Núm.: 8 Quarta sèrie A few academic approaches to problems in tissue culture propagation Detalls     PDF
P. Debergh
 
1985: Núm.: 7 Quarta sèrie Acidosis y alcalosis de los terneros Detalls     PDF
Pere Costa Batllori
 
2000: Núm.: 4 Cinquena sèrie Al·locució del director de l'ESAB en l'acte d'inauguració del curs acadèmic 1999-2000 Detalls  
F. Xavier Martínez
 
1987: Núm.: 10 Quarta sèrie Algunas reflexiones sobre índices de calidad en productos marinos congelados Detalls     PDF
Neus Casajuana i Filella
 
1983: Núm.: 5 Quarta sèrie Algunas reflexiones sobre la edafología y su porvenir Detalls     PDF
Pierre Ségalen
 
1989: Núm.: 12 Quarta sèrie Anàlisi de la variància d'un disseny jeràrquic no equilibrat d'encreuaments en blat de moro, emprant diversos mètodes d'estimació Detalls     PDF
Francesc Casañas Artigas, Lluís Bosch i Roura, F. Nuez
 
1984: Núm.: 6 Quarta sèrie Anchoas en salazón: parámetros químicos de calidad Detalls     PDF
M. Carmen De la Torre Boronat, Concepción Soler Segón
 
1987: Núm.: 10 Quarta sèrie Aprofitament de residus orgànics com a adob, esmena o substrat Detalls     PDF
Josep Saña i Vilaseca, Manel Bonmatí i Pont, Montserrat Pujolà i Cunill, Patricia Jiménez de Ridder, Teresa Balanyà i Martí, Roser Romero del Castillo Shelly, Francesc Giró i Fontanals, Pilar Florensa i Porta, Alfred Cohí i Ramon, Àngel de Riva Vegas, Joan Carles Moré Ramos, Francesc Cano Ibáñez
 
1989: Núm.: 12 Quarta sèrie Aproximació a l'equilibri i heretabilitat de la producció de farratge en una població semiexòtica de blat de moro Detalls     PDF
Esther Sánchez i Bell
 
1998: Núm.: 1 Cinquena sèrie Aproximació a les condicions del moviment de l'aigua en una conca experimental de Torre Marimon Detalls   PDF
Núria Cañameras, L. Dalmau, Agnès Hereter, Ramon Josa i March, A.M.C. Verdú, E. Gil, G. Gorchs
 
2000: Núm.: 4 Cinquena sèrie Blat de moro farratger en zones temperades-suaus: estratègies de millora genètica per a un futur pròxim Detalls  
Francesc Casañas Artigas, Lluís Bosch i Roura, Esther Sánchez i Bell, Antoni Almirall Andreu, J. Valero, F. Nuez
 
2002: Núm.: 6 Cinquena sèrie Características de la cabaña de bovino de cría en las comarcas catalanas de montaña Detalls     PDF
Rosario Fanlo, P. Artigas, N. Espinós, M.J. Milán
 
2001: Núm.: 5 Cinquena sèrie Caracterització d'aïllats de "botrytis cinerea" pers. resistents a fungicides en l'àrea de producció hortícola del litoral barceloní Detalls  
E. Capdevila, S. García, A. Navarro, M. T. Mas, F. J. Sorribas
 
2001: Núm.: 5 Cinquena sèrie Caracterització edàfica d'una conca agrícola al Vallès Oriental: cartografia de l'horitzó de superfície i estimació de processos erosius Detalls  
Agnès Hereter, Ramon Josa i March
 
1988: Núm.: 11 Quarta sèrie Componentes de la producción en un cultivo de Vicia Faba sometido a fertilización nitrogenada Detalls     PDF
Carmen Bergareche, Dolors Vidal, Esther Simón
 
1990: Núm.: 13-14 Quarta sèrie Comportament de la taxa de multiplicació al llarg de successius subcultius, atenent l'època d'explantació, de C. Scolymus cv. "Blanca de Tudela" Detalls     PDF
Núria Cañameras, Nuria Carazo, Silvia Quintanilla, F. Xavier Martínez
 
1982: Núm.: 4 Quarta sèrie Concentrat de proteïna foliar determinació d'energia metabolitzable per assaig biològic en l'alimentació aviar Detalls     PDF
Joaquim Brufau, Joaquim Carbonell
 
1989: Núm.: 12 Quarta sèrie Contribució a l'estudi sobre la utilització de compost de residus sòlids urbans com a substrat per a conreus hortícoles Detalls     PDF
P. Jiménez, Montserrat Pujolà i Cunill, Montserrat Soliva Torrentó, P. Pérez
 
2002: Núm.: 6 Cinquena sèrie Control de margall (lolium rigidum gaudin) en una agricultura sostenible Detalls     PDF
J. Izquierdo, F.X. Sans, L. Chamorro, J. Recasens
 
1982: Núm.: 4 Quarta sèrie Criteris econòmics en l'avaluació de conreus. Fórmula tipus i indicadors de conveniència Detalls     PDF
Joan Ràfols Casamada
 
1982: Núm.: 4 Quarta sèrie Cultiu de microalgues a l'aire lliure: possibilitats, problemes i perspectives Detalls     PDF
Josep Peñuelas i Reixach
 
2001: Núm.: 5 Cinquena sèrie Determinació de la renda pesquera a Catalunya Detalls  
Òscar Alfranca Burriel, Sònia Monteagudo, Jordi Bacaria
 
1985: Núm.: 8 Quarta sèrie Ecophisiological aspects in horticultural research Detalls     PDF
R. Ceulemans
 
1987: Núm.: 10 Quarta sèrie Efecte de la utilització de fangs de depuradora com a adob sobre els microoganismes indicadors de la fertilitat i de la contaminació del sòl Detalls     PDF
Àngel de Riva Vegas, Roser Romero del Castillo Shelly
 
1983: Núm.: 5 Quarta sèrie Efectes de l'època i lloc de sembra sobre diversos factors de producció en el blat Detalls     PDF
Josep Lluís Araus, Montserrat Cuenca, M. Dolors Serret
 
1 - 25 de 100 elements 1 2 3 4 > >>