Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

ISSN electrònic: 2013-6331

ISSN paper: 2013-6315

Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona va ser publicada entre els anys 1982 i 2002 per l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona amb l'objectiu de recollir la tasca científica dels graus superior i elemental.

És l'últim títol d'una llarga trajectòria de canvis d'aquesta revista. És continuació de la versió Arxius de l'Escola d'Agricultura de Barcelona (ISSN 0212-4351 / ISSN electrònic 2013-6323).


2002: Núm.: 6 Cinquena sèrie


Portada