Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2012

Consultes
Catàleg de les espècies fòssils noves del cretàcic de Catalunya i d'altres regions
Josep Ramon Bataller i Calatayud
79
Aparell de sedimentació contínua, model Vidal-Oriol
Manuel Vidal de Carcer, Antoni Oriol i Anguera
31
Allotjament de les gallines ponedores
Enric Corominas Cortès
29
Contribució a l'estudi d'algunes civades cultivades al Vallès
Josep Pérez Malla
15
Un híbrid interessant de suro i alzina: el "Quercus Morissi", de Borzi
Santiago Llensa de Gelcen
15
La raça de gallines Prat
Enric Corominas Cortès
14
Primer suplement a la fauna coral·lina del Cretàcic de Catalunya i regions limítrofes
Josep Ramon Bataller i Calatayud
14
Notes sobre la biologia i la bacteriologia del bacil tuberculós
Pere Gonzales Juan, Lluis Pironti Di Campagna
12
Nota sobre uns dipòsitis detrítics del pla d'Urgell
Josep Ramon Bataller i Calatayud
11
Els preus de la llet a Catalunya durant els anys 1936 i 1937
Josep Llovet Mont-Ros
11
Ivan Petrovitx Pavlov (1849-1935)
10
Contribució a l'osteologia comparada del cavall i l'ase: zootècnia de la raça asinina catalana
M. Rosell Vilà
8
El Servei de Terra Campa i la Cerealicultura catalana: tasca cerealícola del Servei de Terra Campa de la Mancomunitat de Catalunya
Josep M. Soler Coll
8
Història de les investigacions paleontològiques sobre polipers fòssils a Catalunya i a les regions limítrofes
7
Descripció de les més importants varietats d'avellaner cultivades a Cataluña.
A. Trotter, A. Matons
7
Anthozoa cretacea catalaunica: Distribució dels gèners de polípers citats
7
Bibliografia estratigràfica i paleontològica
7
Introducció
6
Anthozoa cretacea catalaunica: Preliminars
6
Bioquímica del glicòsid floridzina
Antoni Oriol i Anguera
6
Característiques econòmiques d'una empresa agrícola del Vallès oriental
Josep M. Riu Vulart
5
Jordi Compere (1858-1928)
5
El conreu de la terra com a ocupació secundària dels no agricultors
Josep Llovet Mont-Ros
5
Les condicions del treball agrícola i el sistema de producció, a la plana de l'Alt Empordà
Josep Llovet Mont-Ros
5
El problema íntim de l'assimilació radicular
Manuel Oriol Anguera, Manuel Vidal de Carcer
5
El diabló de l'avellaner
Jaume Nonell Comas
5
La tècnica de l'assaig comparatiu
J. Ferran i Lamich
4
Biografies
4
Variació del glutatíon en sang en la hipoavitaminosi C (escorbut) i en la hipervitaminosi C, del conill mascle de raça Angora
Joan Homedes Ranquini, Carles L. de Cuenca
4
Un aparell per a dosar l'humus
Antoni Oriol i Anguera, J. Angel Aymerich
4

«Els 30 articles més consultats al 2013 Els 30 articles més consultats al 2011 »