Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2012

Consultes
Interpretación de fotografías aéreas para la cartografía de suelos: ejemplo del Bajo Llobregat
R. Rosa, Jaume Bech i Borràs
70
Liberación experimental de bases en suelos de origen granítico del Maresme (Barcelona): correlaciones entre los valores de las diversas magnitudes estudiadas
Jaume Bech i Borràs, J.M. Fernández Delgado, M. Berbel
15
Activitats enzimàtiques en un sòl adobat amb fangs de depuradores urbanes
Manel Bonmatí i Pont, Montserrat Pujolà i Cunill
10
Análisi de agentes tireostáticos en productos cárnicos
M.A. Losada Díaz, J. Boatella Riera, M.C. de la Torre Boronat
7
Liberación experimental de bases en suelos de origen granitico del maresme (Barcelona): posibles componentes periodicos en las series cronologicas de valores
Jaume Bech i Borràs, J.M. Fernández Delgado, M. Berbel
7
Estudio de los niveles y del origen de la contaminacion microbiologica de la nata comercializada en las pastelerias de Barcelona
José Mestres Lagarriga, Marc Oliva Pascuet
6
Esterilització de taps de suro amb òxid d'etilè
M. Pujadó, F. Niubó, M. Pujol
6
Alguns caràcters del margall (Lolium multiflorum var. westerwoldicum). Correlacionats amb la producció
Francesc Casañas Artigas, Lluís Bosch i Roura, M.C. Ruiz de Villa, L. Lorente
5
Efectes secundaris dels plaguicides
Jacint Nadal i Puigdefàbregas
5
Estudi edafobotànic d'alguns prats mesohigròfils subalpins del berguedà
Jaume Bech i Borràs, R. Vallejo, A. Rosell
5
Role de protection exerce par la couverture triasique vis a vis de l'evolution geochimique superficielle du socle granitique de la pena, pres de Poblet (Tarragone, Espagne)
Jaume Bech i Borràs, Yves Chevalier, Jean Dejou
5
Agricultura i percepció remota
Jaume Bech i Borràs
4
Ecologia paisatgística i ramaderia
Pere Montserrat Recoder
4
Alguns aspectes microbiològics de la utilització agrícola dels fangs de depuradora
Alfred Cohí i Ramon
4
Separació de set varietats comercials de Lolium multiflorum, Var. WesterWoldicum mitjançant la consideració simultània de 15 caràcters morfològics
Francesc Casañas Artigas, Lluís Bosch i Roura, M.C. Ruiz de Villa, A. Clavero
3
Ecosistemes sota stress
Ramon Margalef
3
La protecció dels vegetals des de l'angle de la recerca
Joan-Pere Vila Hors
3
L'anàlisi multivariable en l'experimentació agrícola, revisió crítica d'un cas concret
Lluís Bosch i Roura, F. Casas, M.C. Ruiz de Villa
2

«Els 30 articles més consultats al 2013 Els 30 articles més consultats al 2011 »