Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

30

Editorial

Nota editorial (p. 5)
Text complet
 

Actes de la "III Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova"

Crònica de la "III Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova" (Barcelona, 7-9 d'ocubre de 2011) (p. 7-67)
Jaume de Puig i Oliver
Text complet
 
Cap a la "naturalització" històrica d'Arnau de Vilanova (p. 11-18)
Pere Lluís Font
Text complet
 
Record del professor Juan Antonio Paniagua (1920-2010) (p. 18-21)
Jon Arrizabalaga
Text complet
 
Notícies de Pere el Gran i Blanca d'Anjou, el rei i la reina tractats per Arnau de Vilanova (p. 22-23)
Marina Miquel i Vives
Text complet
 
Dos segles d'estudis sobre el pensament mèdic d'Arnau de Vilanova (p. 23-25)
Michael Rogers McVaugh
Text complet
 
Notícies de Pere el Gran i Blanca d'Anjou, el rei i la reina tractats per Arnau de Vilanova (p. 42-67)
Joan E. Garcia Biosca
Text complet
 
Diplomatari de mestre Arnau de Vilanova. Avantprojecte. Regest de Documents (p. 69-170)
Josep Alanyà i Roig
Text complet
 
Le Médecin Arnau de Vilanova et l'alchimie: dernières mises au point (?uvres et doctrines) (p. 171-190)
Antoine Calvet
Text complet
 
La Bibliografia mèdica catalana d'Arnau de Vilanova: estat de la qüestió i nous textos (p. 191-238)
Lluís Cifuentes i Comamala
Text complet
 
El Antidotario de Arnau de Vilanova: a vuelta con la autenticidad (p. 239-253)
Pedro Gil-Sotres
Text complet
 
Cap a l'edició crítica de la Practica summaria d'Arnau de Vilanova (p. 255-291)
Sebastià Giralt Soler
Text complet
 
The Writing of the Speculum medicine and it's place in Arnau de Vilanova's last years (p. 293-304)
Michael Rogers McVaugh
Text complet
 
Confrontació de les tesis condemnades en la sentència de Tarragona de 1316 amb les obres espirituals d'Arnau de Vilanova (p. 305-334)
Jaume Mensa i Valls
Text complet
 
De Cronologia arnaldiana, 1297-1305 (p. 335-361)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
L'Anticristo nel Gladius iugulans Thomatistas (p. 363-372)
Cosimo Reho
Text complet
 
De Parte operativa: a preliminary approach to its date of composition and contents (p. 373-383)
Fernando Salmón
Text complet
 
Bérenger Frédol (1250 ca. - 1323), amico di Arnaldi de Vilanova (p. 385-412)
Francesco Santi
Text complet
 
Abbiamo un autografo di Arnau de Vilanova? (p. 413-438)
Barbara Scavizzi
Text complet
 
Note sull'attribuzione della "Expositio super apocalypsi" del codice Vat. Ott, lat. 536 (p. 449-457)
Fabio Troncarelli
Text complet
 
Note a margine dei presunti autografi di Arnaldo di Villanova (p. 438-447)
Massimiliano Bassetti
Text complet
 
From Arnavdina to Practica summaria: towards recovering the hebrew version of Arnau de Vilanova's medical practice (p. 459-480)
Joseph Ziegler
Text complet
 

Notes i documents

"Sanctissimus mandavit responderi, ut tandem quiescat". Sulle tracce alcuni manoscritti lulliani conservati a Roma (p. 483-525)
Massimo Marini
Text complet
 
Vària sobre Sant Vicent Ferrer (p. 527-561)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Gaspar Pelegrí e le origini catalane della storiografia umanistica alfonsina (p. 563-608)
Fulvio Delle Donne
Text complet
 

Recensions

Klaus Zechiel-Eckes, Die Erste Dekretale. Der Brief Papst Siricius' and Bischof Himerius von Tarragona von Jahr 385 (JK 255). Aus dem Nachlass mit Ergänzungen von Detlev Jasper (Monumenta Germaniae Historica. Studien und Texte, BD 55), Hannover, Hansche Buchhandlung 2013, XIV i 136 p. (p. 611-612)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Miquel dels Sants Gros i Pujol, La biblioteca Episcopal de Vic. Un patrimoni bibliogràfic d'onze segles, Vic, Biblioteca Episcopal i Patronat d'Estudis Osonencs 2006, 159 p. (p. 612-613)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Francesc Xavier Altés i Aguiló, La tradició codicològica de l'homiliari carolingi de Luculentius a Catalunya. La recensió catalana: Inventari i homilies recuperades, dins "Miscel·lània Litúrgica Catalana", XVIII (2010 [2011]), 71-241. (p. 613-614)
Jaume de Puig i Oliver
Text complet
 
M. Teresa Ferrer i Mallol, Manuel Riu i Riu (dirs.), Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Corona Catalanoaragonesa a l'edat mitjana. Volum I.1. Tractats i negociacions diplomàtiques amb Occitània, França i els estats italians 1067-1213. Barcelona: IEC, 2009. 512 p. (p. 614-616)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Gottesschau und Wetbetrachtung. Interpretationen zum "Liber Contemplationis" des Raimundus Lullus. Turnhout: Brepols, 2011. 488 p. (p. 616-618)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Ramon Llull, Llibre de l'És de Déu. Llibre de la coneixença de Déu. Llibre de Déu. Edició crítica de Guillem A. Amengual Bunyola (Nova edició de les obres de Ramon Llull, IX), Palma de Mallorca, Patronat Ramon Llull, 2010. 202 p. (p. 618-620)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Raimundi Lulli, Opera latina, 7-9, annis 1274-1276 composita. Turnhout: Brepols, 2009. 614 p. (p. 620-622)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Arnaldi de Villanova, Tractatus de humido radicali. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2010. 640 p. (p. 622-624)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Rafael Conde Delgado de Molina, De Barcelona a Anagni para hablar con el Papa. Las cuentas de la embajada del Rey de Aragón a la Corte de Bonifacio VIII (1295), Zaragoza: Diputación Provincial, 2011. 232 p. (p. 624-625)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Josep Perarnau, Arnaldi de Villanova, Tractatus de tempore adventus Antichristi. Ipsius et aliorum scripta coaeva (Union Académique Internationale. Corpus Philosophorum Medii Aevi)[...], Barcelona: IEC- Facultat de Teologia de Catalunya, 2014. 435 p. (p. 625-629)
Jaume de Puig i Oliver
Text complet
 
Guillelmus de Aragonia, De nobilitate animi. Edició de William D. Paden i Mario Trovato. London: Harvard University Press, 2012, 196 p. (p. 629-631)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Josep Amengual i Batle, El bisbe ermità de Miramar, Jaume Badia, exponent del lul·lisme mallorquí del segle XIV (Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, núm. 45), Palma de Mallorca 2011, 60 p. (p. 631-633)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
El Saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012. 404 p. (p. 633-634)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Roser Sabanés González, Els Concilis ilerdenses de la província eclesiàstica tarraconense a l'Edat Mitjana (546-1460) (Col·lecció Estudis, 52), Barcelona, Fundació Noguera, 350 p. (p. 634-635)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Jaume Mensa i Valls, Arnau de Vilanova i les teories medievals de l'amor (Cristianisme i Cultura, 73) Barcelona: Editorial Cruïlla, 2012. 260 p. (p. 635-637)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Josep M. Marquès i Planagumà, El Cartoral de Rúbriques Vermelles de Pere de Rocabertí, bisbe de Girona (1318-1324). Edició a cura de Jaume de Puig i Oliver i Albert Serrat i Torrent (Diplomataris, 46), Barcelona: Fundació Noguera, 2009, 810 p. (p. 637-639)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Ovidio Cuella Esteban, Bulario aragonés de Benedicto XIII. III.La Curia de Peñíscola (1412-1423), Zaragoza, Institución "Fernando el Católico" de la Exma. Diputación de Zaragoza, 2006, 490 p. (p. 639-641)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Josep Alanyà i Roig, El Parlament de Catalunya a la Catedral de Tortosa. Interregne i Compromís de Casp. Història i documents 1410-1412. Tortosa: Ajuntament i Catedral, 2013. 432 p. (p. 641-643)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Manfred Gerwing. Johannes Quidort von París (1306). De antichristo et de fine mundi - Vom Antichrist und vom Ende der Welt. Lateinisch/Deutschz (Eichstätter Studien, 65), Regensburg, Verlag Friedrich Pustet 2011, 340 p. (p. 643-646)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Pietro Colletta, Storia, cultura e propaganda nel Regno di Sicilia nella prima metà del XIV secolo. La Cronica Sicile. (Fonti per la storia dell'Italia Medievale. Subsidia, 11), Roma, Instituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2011, 346 p. (p. 646-647)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Elvis Mallorquí Garcia, El Llibre Verd del bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, Girona, Diputació de Girona, 2011, 580 p. (p. 647-650)
Jaume de Puig i Oliver
Text complet
 
Salvatore Fodale, Alumni della perdizione. Chiesa e potere in Sicilia durante il Grande Scisma d'Occidente (1372-1416) (Nuovi Studi Storici, 80), Roma, Instituto Storico Italiano per il Medio Evo 2008, 878 p. (p. 650-652)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Pere Lluís Font. De Sibiuda a Pascal, passant per Montaigne i Descartes. Discurs llegit el dia 13 de març de 2014 en l'acte de recepció pública de... a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i contestació de l'acadèmic numerari Josep Massot i Muntaner, Barcelona 2014, 90 p. (p. 653-654)
Jaume de Puig i Oliver
Text complet
 
Rinascimento italiano e committenza valenzana. Gli angeli musicanti della cattedrale di València. Roma, Instituto Storico Italiano per il Medio Evo 2011. (p. 654-655)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Santiago Sobrequés i Vidal, Joan Margarit i Pau. La tràgica fi de l'edat mitjana a Catalunya, Barcelona, Editorial Base 2006, 438 p. (p. 655-658)
Jaume de Puig i Oliver
Text complet
 
Carme Ramió Costa, Processus indicii et actus procedendi in iudicio en el derecho histórico catalán, Barcelona, PPU, 187 p. (p. 658)
Rafael Ramis Barceló
Text complet
 
Antonio Planas Rosselló, La Real Audiencia de Mallorca en la época de los Austrias (1571-1715), Barcelona: Publicacions de la Universitat Pompeu Fabra 2010, 430 p. (p. 658-659)
Rafael Ramis Barceló
Text complet
 
Rosa M. Gregori Roig, La impressora Jerònima Galés i Mey (València, segle XVI), Pròleg de Francisco M. Gimeno Blay (Col·lecció Duc de Calàbria), València, Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, 2012, 611 p. (p. 659-661)
Pedro Rueda Ramírez
Text complet
 
Eulàlia Miralles, Sobre Jeroni Pujades (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LXXXIV), Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2012, 210 p. (p. 661-662)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Josep Torné Cubells et alii, Antigues ordinacions municipals a la comarca del Priorat (segles XIV-XVIII). Falset, la Vilella Alta, Ulldemolins, Torroja del Priorat, la Figuera, la Bisbal de Falset i Cornudella de Montsant. Falset, Centre d'Estudis del Priorat, Arxiu Comarcal del Priorat, 2010, 386 p. (p. 662-663)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 
Josep Cerdà i Ballester, Juan Ignacio Pérez Giménez, Xavier Serra Estellés, Inventari dels arxius parroquials de la Costera (Monumenta Archivorum Valentina, XII), València, Facultat de de Teologia "Sant Vicent Ferrer", 2013, 340 p. (p. 663-664)
Josep Perarnau i Espelt
Text complet
 

Notícies bibliogràfiques

I. Obres generals i bibliografies (p. 665-687)
Josep Perarnau i Espelt, Jaume de Puig i Oliver
Text complet
 
II. Estudis de referència geogràfica (p. 687-760)
Josep Perarnau i Espelt, Jaume de Puig i Oliver
Text complet
 
III. Estudis de referència cronològica (p. 760-940)
Josep Perarnau i Espelt, Jaume de Puig i Oliver
Text complet
 
IV. Sobre arxius, biblioteques i museus (p. 940-971)
Text complet
 

Articles

Taula de referències bíbliques (p. 973-976)
Text complet
 
Taula d'arxius, biblioteques i museus (p. 977-989)
Text complet
 
Taula d'antropònims i de títols anònims (p. 991-1040)
Text complet
 
Obres enviades a la direcció (p. 1041-1049)
Text complet