Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

23/24

Secció bibliogràfica

Recensions (p. 531-583)
PDF
 
Notícies bibliogràfiques (p. 585-799)
PDF
 

Crònica

Crònica de la "II Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova" (Barcelona, 30 IX - 3 X 04) (p. 9-57)
Jaume de Puig i Oliver
PDF
 

Estudis

Un Alquimista medieval per als temps moderns: les edicions del corpus alquímic atribuït a Arnau de Vilanova en llur context (c.1477-1754) (p. 61-128)
Sebastià Giralt Soler
PDF
 
Les Obres alquímiques, arnaldianes' en català a finals de l'Edat Mitjana (p. 129-150)
Lluís Cifuentes i Comamala
PDF
 
L'Autor d'un tractat alquímic podia trobar en l'obra autèntica d'Arnau de Vilanova alguna raó per atribuir-lo a ell? (p. 151-237)
Josep Perarnau i Espelt
PDF
 
Chemical medicine in the medical writings of Arnau de Vilanova (p. 239-267)
Michael Rogers McVaugh
PDF
 
Arnaud de Villeneuve et les relations possibles entre le sceau du Lion et l'alchimie (p. 269-280)
Nicolas Weill-Parot
PDF
 
Il Trattato "De humido radicali" di Arnaldo de Villanova (p. 281-331)
Giovanna Ferrari
PDF
 
Aspetti del dibattito sull'Umido radicale nella cultura del tardo medioevo (secoli XIII-XV) (p. 333-380)
Chiara Crisciani
PDF
 
Maestro di segreti o caposcuola contestato? Presenza di Arnaldo da Villanova e di temi della medicina arnaldiana in alcuni testi alchemici pseudo-lulliani (p. 381-412)
Michela Pereira
PDF
 
Le Medium neutrum: une possible liaison entre la médecine arnaldienne et l'alchimie pseudo-lulienne (p. 413-433)
Maria Pileggi
PDF
 
Qu'est-ce que le corpus alchimique atribué à maître Arnaud de Villeneuve? (p. 435-456)
Antoine Calvet
PDF
 
Contribution à la légende d'Arnaud: Arnaud de Villeneuve comme ,auctoritas' dans l'oeuvre de Bertran Boysset d'Arles (p. 457-508 : il·l)
Suzanne Thiolier-Méjean
PDF
 
Due trattati alchemici in lingua d'oc. Riflessioni in margine ad una nuova edizione (p. 509-527)
Barbara Spaggiari
PDF