Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El valor de futur dels joves de COU i FP a Catalunya

Pere Fontan

Resum


S'exposen els resultats d'una recerca experimental feta a Catalunya, l'any 1996, sobre una mostra de 1021 estudiants de COU o de 4t d'FP, repartits equilibradament pels diferents punts del país, per tal de conèixer els principals valors de futur dels joves adolescents d'avui. Els resultats mostren quins són els valors col·lectius i individuals prioritaris per a aquest col·lectiu d'estudiants amb vista a l'esdevenidor. Finalment la recerca subratlla les diferències estadísticament significatives, dins les dues escales axiològiques, en funció de les variables independents, sexe, edat, curs, tipus de centre, classe social, tipus de població i província. Hi apareixen correlacions de les quals es deriven fortes implicacions pedagògiques.

Text complet: PDF