Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Escoltar la seva veu. Anàlisi qualitativa dels estils de vida dels adolescents a la ciutat de Barcelona i núvol dels seus valors

Càtedra Ethos- Universitat Ramon Llull

Resum


RESUM: Massa sovint a l’hora d’estudiar els valors dels adolescents, els adults projectem en ells les nostres velles categories i esquemes prefixats i elaborem unes representacions que no expressen la riquesa inherent a aquest col·lectiu. Aquesta projecció d’un esquema previ no permet captar la complexitat, els matisos i les diverses veus que s’expressen dins d’aquest segment de ciutadans. Aquest estudi té un títol molt significatiu: Escoltar la seva veu. Per escoltar atentament, cal donar temps a l’altre, temps perquè s’expressi i es manifesti; cal oferir-li un espai digne i, sobretot, alliberar-se de prejudicis i fer possible el nexe empàtic entre l’adult i l’adolescent.

RESUMEN: A menudo en el momento de estudiar los valores de los adolescentes, los adultos proyectamos en ellos nuestras viejas categorías y esquemas prefijados y elaboramos unas representaciones que no expresan la riqueza inherente a este colectivo. Esta proyección de un esquema previo no permite captar la complejidad, los matices y las diversas voces que se expresan en este segmento de ciudadanos. Este estudio tiene un título muy significativo: Escuchar su voz. Para escuchar atentamente, debe darse tiempo al otro, tiempo para que se exprese y se manifieste; debe ofrecerse un espacio digno y, sobre todo, liberarse de prejuicios y hacer posible el nexo empático entre el adulto y el adolescente.

 


Text complet: PDF