Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Anàlisi qualitativa dels estils de vida dels adolescents a la ciutat de Barcelona


Resum


La proposta del present estudi sobre valors i estils de vida dels adolescents a la ciutat de Barcelona, que duu per títol “Escoltar la seva veu”, sorgeix per donar resposta a una necessitat i voluntat expressada per la Direcció d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. Hi havia la necessitat de donar resposta a una preocupació general de la ciutadania per la vida dels adolescents, sovint presentada als mitjans de comunicació com un conjunt de pràctiques incíviques i d’estils de vida poc saludables, especialment pel que fa als usos dels temps de lleure. Aquestes pràctiques d’alguns joves fomenten la generalització d’una representació social negativa d’aquesta etapa de la vida que estigmatitza tots els adolescents. La Direcció d’Adolescència i Joventut desitjava conèixer l’encert dels seus projectes i programes, saber si tenen l’impacte previst en els seus destinataris i, en cas que no fos així, esbrinar-ne la raó. La Càtedra Ethos va rebre aquest encàrrec i el va realitzar. El fem públic en aquest monogràfic per donar a conèixer els seus resultats a la comunitat universitària.

Study on the values and lifestyle of Barcelona’s teenagers

This study on the values and lifestyles of Barcelona’s teenagers, titled “Listening to their voice”, aims at meeting one need identified by Department of Adolescence and Youth of Barcelona’s city council -to respond to a major concern about the lives of teenagers, often presented in the media as a set of anti-social practices and little healthy lifestyles, particularly when it comes to their leisure time. The practice of some teenagers promote the generalization of a negative social representation of this life period that ends up stigmatizing all teenagers. The Department of Adolescence and Youth wished to know the success and suitability of its projects and programs –whether they had the anticipated impact on their addressees and, if that was not the case, find out why. Ethos Chair at Universitat Ramon Llull was responsible for this study, which the present monograph publishes in order to make its results available to the university community.


Text complet: PDF