Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La llavor del Papa Francesc: Aparecida (Brasil), 2007

José Sols Lucia

Resum


RESUM: Analitzar el document final de la V Conferència General de l’Episcopat Llatinoamericà i del Carib, celebrada a Aparecida, Brasil, fa deu anys, el 2007, resulta avui especialment interessant, ja que el redactor principal va ser l’arquebisbe de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, avui Papa Francesc. Hi trobem germinalment la teologia social i pastoral d’aquest papa, en particular de la seva exhortació apostòlica Evangelii Gaudium (2013), autèntic programa del seu pontificat, que després ha desplegat en documents com Laudato Si’ (2015) i Amoris Laetitia (2016). Després de les conferències episcopals de Rio de Janeiro 1955 –marcada per la preocupació per conservar el catolicisme a Occident–, Medellín 1968 i Puebla 1979 –totes dues sacsejades per les dictadures llatinoamericanes, els processos revolucionaris i laTeologia de l’Alliberament– i Santo Domingo 1992 –obertura als pobles indígenes–, Aparecida 2007 suposa el retrobament de la unitat de l’Església catòlica a l’Amèrica Llatina i una aposta decidida per la missió pastoral dels cristians amb una irrenunciable dimensió social, tot seguint el mètode “Veure, jutjar i actuar”, amb una teologia cristocèntrica i un accent en la necessitat de la formació.

PARAULES CLAU: Aparecida 2007, papa Francesc, Església catòlica de l’Amèrica Llatina, CELAM

The seed of Pope Francis: Aparecida (Brasil), 2007

ABSTRACT: It is indeed interesting to analyze the final document of the Fifth General Conference of Bishops of Latin America and the Caribbean, held in Aparecida, ten years ago, in 2007, especially considering that it was written by the Archbishop of Buenos Aires, Cardinal Jorge Mario Bergoglio, today Pope Francis. In a germinal way, we find in this document the pope Francis’ social, pastoral theology, more precisely the theology of his Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium (2013), actually his pontificate program, deployed in the following years in Laudato Si’ (2015) and Amoris Laetitia (2016). After the General Conferences of Rio de Janeiro 1955 –concerned by preserving Catholicism in West countries–, Medellín 1968 and Puebla 1979 –both shaken by Latin American dictatorships, revolutionary processes and Liberation Theology–, and Santo Domingo 1992 –Church’s openness to indigenous peoples–, Aparecida 2007 means the success of the Latin America Catholic Church unity and a commitment to a pastoral mission with an unwavering social dimension, following the method “See, Judge, Act” with a Christocentric theology, and stressing the necessity of formation.

KEYWORDS: Aparecida 2007, Pope Francis, Catholic Church in Latin America, CELAM


Text complet: PDF