Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Vázquez Montalbán i la rebotiga de l’Olimpíada barcelonina: conflictes polítics i negocis urbanístics

Jordi Osúa Quintana

Resum


RESUM: Malgrat les seves reserves enfront del moviment olímpic, Vázquez Montalbán no es va desentendre de l’Olimpíada barcelonina. Els seus comentaris giraran entorn al seu significat i a la seva repercussió en l’àmbit polític i urbanístic. Fa palès el conflicte entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, així com la disputa sobre l’adscripció catalana o espanyola dels Jocs. A més, lamenta la metamorfosi soferta per la ciutat, amb el vistiplau d’intel·lectuals i polítics d’esquerres, que només beneficiava els empresaris i dilapidava el patrimoni de la seva memòria històrica.

PARAULES CLAU: Barcelona 92, electoralisme, identitat, nacionalisme, memòria històrica, especulació urbanística

Vázquez Montalbán and the back of the Barcelona Olympiad: political conflicts and urbanism business

ABSTRACT: Despite his reservations against the Olympic movement, Vázquez Montalbán did not ignore the Barcelona Olympiad. His comments will focus the meaning and impact on political and urbanism. He evident conflict between the City Council and the Generalitat of Catalonia and the dispute over the assignment or Spanish Catalan Games. It also regrets the metamorphosis undergone by the city with the approval of left-wing intellectuals and politicians, which only benefited employers and squandered the wealth of their historical memory.

KEYWORDS: Barcelona 92, electioneering, identity, nationalism, historical memory, urbanism speculation


Text complet: PDF