Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Afinitats estètiques: pintors i músics

Jordi Membrado Amela

Resum


RESUM: Les diferents disciplines intel·lectuals, entre elles les arts, no són compartiments isolats que evolucionen independentment els uns dels altres. En el present article ens hem proposat analitzar les connexions entre la pintura i la música de deu artistes que han deixat una gran petjada en la història de la cultura. La relació de músics i pintors serà la següent: Beethoven, Goya; Chopin, Delacroix; Schubert, Friedrich; Schönberg, Kandinsky, i Stravinsky, Picasso. Determinades idees que plantejarem a propòsit d’alguna d’aquestes parelles recuperaran un cert protagonisme en contextos diferents. I això ens fa pensar que hi ha un lligam artístic entre tots aquests personatges. Un lligam que molt probablement podríem trobar entre altres pintors i músics al llarg de la història. És que el diàleg entre les arts, lluny de ser exclusiu d’una època o d’uns autors, és absolutament diacrònic.

PARAULES CLAU: pintura, música, afinitat estètica, context artístic

Aesthetics affinities: painters and musicians

ABSTRACT: The intellectual disciplines, including the arts, are not isolated compartments that evolve independently. In this article we intend to analyze the connections between painting and music by ten artists who have left a mark on the history of culture. The list of musicians and painters is: Beethoven, Goya; Chopin, Delacroix; Schubert, Friedrich; Schoenberg, Kandinsky and Stravinsky, Picasso. Certain ideas related with some of these couples are valid in other contexts. This suggests that there is a link between all these artistic characters. A bond that probably could find among painters and musicians throughout history. That is because the dialogue between the arts, far from being exclusive to a time or authors, is absolutely diachronic.

KEYWORDS: painting, music, aesthetic affinity, artistic context


Text complet: PDF