Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Ramon Llull: “meravella’t d’aquells qui han mal regiment per què són tants”. 700 Anys de propostes de reforma política

Francesc-Xavier Marín Torné

Resum


RESUM: L’obra de Ramon Llull és extensa en volums i en temàtiques tal com correspon a una persona amb interessos enciclopèdics: des de la filosofia fins a la teologia, passant per les ciències o la pedagogia. Tanmateix,la intenció final de Llull és una reforma del món per tal que la realitat s’ajusti a la voluntat de Déu. D’aquesta manera, el pensament lul·lià proposa un itinerari que, començant per la conversió personal, culmina en la reforma política. 700 anys després de la mort de Llull paga la pena recordar alguns dels elements essencials d’aquesta utopia.

PARAULES CLAU: Ramon Llull, utopia, política.

Ramon Llull: “Marvel at those who have bad governance because they are many”. 700 years of proposals for political reform

ABSTRACT: Ramon Llull’s work is large in volumes and topics, as it corresponds to a person with encyclopaedic interests: from philosophy to theology, from sciences to pedagogy. Nevertheless, Llull’s final aim is a reform of the world so that reality adjusts to God’s will. In this respect, Llullian thought proposes an itinerary that, from personal conversion, ends in political reform. 700 years after Llull’s death, we should remember some essential elements of this utopia.

KEY WORDS: Ramon Llull, utopia, politics.


Text complet: PDF