Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Jaume Serra Hunter: un toc personalista en la filosofia de la cultura

Albert Llorca Arimany

Resum


RESUM: L’objectiu d’aquest estudi consisteix en explicitar les relacions que hom detecta entre el pensament espiritualista i procultural de Jaume Serra Hunter i el Personalisme Comunitari. En aquesta tasca complexa, hi descobrim els conceptes filosòfics de l’obra de Serra que ens apropa a la direcció que hem donat al present treball, des de la seva concepció de l’esperit i de la cultura, passant per la seva noció de la història de la filosofia, de l’educació cívica i de la humanitat que roman en tota l’obra del filòsof amb la intenció de contribuir a millorar la societat. En l’anàlisi progressiu d’aquests conceptes, van apareixent els punts de connexió amb el Personalisme d’Origen Francès, als quals Serra fou sensible, mitjançant la influència de Félix de Ravaisson i Émile Boutroux.

PARAULES CLAU: Esperit, ideal, «conatus», cultura, educació, humanitat

Jaume Serra Hunter: a personalistic touch in the philosophy of culture

ABSTRACT: The philosophical intention of this framework reflects the relationship between the spiritual and psycho-cultural thought of Jaume Serra Hunter and the Communitarian Personalism. In this complex work, we discovery the philosophic concepts of Serra’s study, that us way the direction that we get this work, in spiritual and cultural conception and his notion about the history of philosophy, the civic and human education, which are present in philosophical work of Serra, for his contribution at society progress. In analysis about this concepts, appear connexion points with French Personalism, that influenced Serra through Félix de Ravaisson and Émile Boutroux.

KEY WORDS: Spirit, ideal, “conatus”, culture, education, humanity


Text complet: PDF