Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aprendre a ser mestre de religió catòlica. Testimonis d’un procés de formació inicial a partir de la seva narrativa

Mercè Cols, Andreu Ibarz

Resum


RESUM: Aquest article posa de relleu la formació de mestres de religió catòlica durant el procés de formació inicial a partir de la seva experiència viscuda a la Universitat. A través de l’anàlisi en profunditat de les narratives dels estudiants, s’aporten elements per a la reflexió i l’anàlisi amb la intenció que ens ajudin a bastir una formació dels futurs mestres genuïnament educativa i vinculada a l’Església, i que aquesta contribució sigui un element configurador de l’itinerari de la DECA a la Facultat.

PARAULES CLAU: narrativa, experiència, formació inicial, mestre de religió catòlica

Learning to be a Catholic Religion teacher. Testimonies of an initial training process from their narratives

ABSTRACT: This article highlights the education of Catholic religion teachers through out their initial training from their experience at university. By thoroughly analysing the students’ narratives, elements for reflection and analysis are proposed with the aim of helping us to construct a genuinely educational, Church-linked education for prospective teachers. Also this contribution is intended to be a shaping element for the DECA (Ecclesiastical Declaration of Academic Competence) itinerary at the Faculty.

KEYWORDS: narrative, experience, initial training, Catholic Religion teacher.


Text complet: PDF