Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Raimon Panikkar, una biografia intel·lectual

Agustí Nicolau Coll

Resum


RESUM: Aquest article ressegueix l’evolució biogràfica i intel·lectual del teòleg i filòsof català Raimon Panikkar (1918-2010), analitzant la biografia que va escriure el polonès Maciej Bielawski. Es tracta d’una biografia en la qual s’entrecreuen els fets biogràfics amb els fets intel·lectuals, aquests darrers condensats en les seves publicacions majors, tant llibres com articles, que mostren com, en el cas de Raimon Panikkar, vida i obra constituïren una trena indestriable. L’article mostra com el llibre de Bielawski il·lumina l’evolució intel·lectual i espiritual de Raimon Panikkar, durant les seves diferents etapes a Europa, l’Índia, els Estats Units i Catalunya, caracteritzada pel fet d’assumir, en cada nova etapa de la seva vida, totes les anteriors, per integrar-les en la seva experiència vital de la plenitud.

PARAULES CLAU: Raimon Panikkar, cristianisme, hinduisme, buddhisme, diàleg intercultural, diàleg interreligiós, filosofia de la religió, teologia interreligiosa, Opus Dei.

Raimon Panikkar, an intellectual biography

ABSTRACT: This article follows the biographical and intellectual evolution of Catalan theologian and philosopher Raimon Panikkar (1918-2010), by analyzing the biography written by Maciej Bielawski. This isa biography that interlinks biographical and intellectual events, with the latter being condensed in his major publications, both books and articles, thus showing how in the case of Raimon Panikkar life and work were an inextricable braid. This article shows how Bielawski’s book sheds a light on Raimon Panikkar’s intellectual and spiritual evolution throughout his different stages in Europe, India, the United States and Catalonia, characterized by assuming in every new stage of his life all the previous ones in order to integrate them into his life experience of plenitude.

KEYWORDS: Raimon Panikkar, Christianity, Hinduism, Buddhism, intercultural dialogue, interreligious dialogue, philosophy of religion, interreligious theology, Opus Dei.


Text complet: PDF