Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Lorenzo Milani: donar la paraula als pobres a l’escola

Marian Baquès i Trenchs

Resum


RESUM: Lorenzo Milani (1923-1967) va ser un capellà florentí que capgirà els plantejaments pastorals del seu moment. És ordenat en 1947. Malda per donar les eines del llenguatge als pobres perquè ells la diguin des de la seva experiència vital. I per assolir-ho fa, senzillament, escola. Escola per als xicots de la parròquia de San Donato, a Calenzano, i escola per als nois de Barbiana, un poble oblidat a les muntanyes de laToscana. Podríem sintetitzar la seva vida educativa en tres eixos: no suspendre, escola a ple temps –365 dies a l’any–, tenir una finalitat –una nova societat–. Però si quelcom n’hem de subratllar és el lliurament personal a la tasca educativa. Tocat per la leucèmia fa classe ajagut en una cadira plegable durant cinc anys i, el darrer, des del llit. La seva mateixa vida va més enllà de la seva obra.

PARAULES CLAU: Escola, paraula, pobres, escola a ple temps, no suspendre, tenir un fi.

Lorenzo Milani: Giving the Floor to the Poor at School

ABSTRACT: Lorenzo Milani (1923-1967) was a priest from Firenze that turned the pastoral assumptions of his time upside down. He was ordained in 1947. He strove to give language tools to the poor so that they could speak from their life experience. And to achieve this, he simply did school. School for the boys from the San Donato parish, in Calenzano, and school for the boys from Barbiana, a village lost in the mountains of Tuscany. We could summarize his educational life in three axes: no fails, full-time school –365 days a year–, with a goal –a new society–. But if something has to be highlighted is his personal dedication to the educational task. Affected by leukaemia, he gave lessons on a folding chair for five years, and in his last year from his bed. His own life goes beyond his work.

KEYWORDS: School, word, the poor, full-time school, no fails, having a goal.


Text complet: PDF