Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Reptes ètics de les aplicacions per a dispositius mòbils en l’atenció infermera

Pilar González Gálvez

Resum


RESUM: El mercat actual ens ofereix una presència creixent d’aplicacions de salut per a dispositius de telefonia mòbil. Els professionals ens preguntem si el seu ús és recomanable i quines repercussions pot tenir. L’objectiu de l’article és elaborar una reflexió a partir de la literatura revisada, unificant criteris, definint conceptes i prenent consciència de la nostra responsabilitat professional, des d’una perspectiva ètica, que ens permeti un ús segur d’aquestes aplicacions.

PARAULES CLAU: aplicacions per a dispositius mòbils, e-salut, m-salut, principis bioètics, ètica infermera.

Ethical Challenges of Applications for Mobile Devices in Nursing Care

ABSTRACT: Our current market offers an increasing amount of health applications for mobile devices. We professionals often wonder whether their use is advisable and what repercussions there could be.The aim of this article is to develop a reflection from reviewed literature, by unifying criteria, defining concepts and becoming aware of our professional responsibility from an ethical perspective that allows us to use these applications safely.

KEYWORDS: applications for mobile devices, e-health, m-health, bioethical principles, nursing ethics.


Text complet: PDF