Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Monogràfic: Exploracions Antropològiques


Resum


En aquest monogràfic s’explora la condició humana des de diferents perspectives. Se subratlla la seva condició vulnerable, la difícil distinció entre l’artefacte intel·ligent i l’ésser humà i s’aprofundeix en algunes categories claus de la filosofia del segle XX com la noció d’autenticitat i d’oblit, d’existència i de paraula fent referència, a la vegada, als processos de construcció de la identitat personal a través de l’acció educativa. S’hi apleguen articles de fons desenvolupats des de perspectives disciplinàries diferents, però, a la vegada, complementàries.

Monographic Issue: Anthropological Explorations

This monographic issue examines human condition from different perspectives. Its vulnerable condition is highlighted, as well as the difficult distinction between the intelligent artefact and the human being. We also present some thorough visions of some key categories in 20th-century philosophy such as the notion of authenticity and forgetfulness, existence and word, thus referring at the same time to the processes of personal identity construction through the educational action. This is a collection of sound articles developed from different but also complementary disciplinary perspectives.

Text complet: PDF