Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’acció del perdó en la societat laica

Albert Llorca

Resum


L’enfocament d’aquest treball està fet des de la perspectiva filosòfica personalista, i té com a principal objectiu reflexionar sobre l’abast del sentit del perdó en l’esfera pública, partint del supòsit de la seva presència i relleu en l’estructura antropològica de la persona humana. Les raons que motiven aquesta reflexió se situen, preferentment, en la necessitat de l’ésser humà d’educar-se i transformar el món, i el perdó és un factor que ha estat clau en aquesta doble tasca personal i cívica. Del que es tracta, aleshores, és de constituir un discurs explícit de la combinació dels procediments racionals i emocionals –a la fi, espirituals– que els éssers humans utilitzen, i pels quals llurs existències adquireixen sentit a través del sentit del perdó en la vida social i, de retruc, en la vida política i institucional”.
PARAULES CLAU: perdó, acció, persona, laic, educació.


ABSTRACT: The philosophical framework of this study is done from the perspective personalist philosophy, and has as main objective to reflect on about the meaning of forgiveness in the society, based on its presence in the anthropological structure of the human person. The reasons that motivate this reflection are her philosophical grounds in the necessity of the human being to ameliorate the world and educate himself, and forgiveness is a factor that has been key in this personal and civic work. So the question that we study is to construct an explicit speech of the combination of the rational and emotional procedures –ultimately, spiritual– which human being use, and whose life acquires sense by means of forgiveness in the social activity and, for consequently, in the political and institutional life.
KEYWORDS: forgiveness, action, person, laic, education.

Text complet: PDF