Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Monogràfic: Ètica i estètica són u


Resum


Aquesta enigmàtica proposició del Tractatus logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein inspira el monogràfic que presentem. En ell s’hi apleguen articles d’investigació que tenen com a missió explorar els límits de la bellesa i els límits de la bondat des de perspectives diferents i a partir d’autors rellevants del pensament modern i contemporani. La preocupació per la filosofia pràctica, lluny de ser una moda passatgera, ha esdevingut central en l’època contemporània, així com la reflexió estètica i la recerca de l’experiència de la bellesa com a font de sentit. El conjunt d’articles que presentem aquí són un pretext idoni per endinsar-se en aquest ric univers i veure els punts de trobada entre l’ètica i l’estètica.

Monograph: “Ethics and aesthetics are one.”
This enigmatic proposition from Ludwig Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus inspires this monograph. It gathers research articles with the aim of exploring the limits of beauty and the limits of goodness from different perspectives and from relevant authors in modern and contemporary thought. Concern for practical philosophy, far from being a passing fad, has become central in this contemporary era, as well as the aesthetic reflection and the search for the experience of beauty as a source of meaning. The articles that we present in this monograph are the perfect excuse to go deeper into this rich universe and find out meeting points between ethics and aesthetics.

Text complet: PDF