Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Biografies femenines com a problema hermenèutic

Anna Pagès Santacana

Resum


Aquest article tracta de definir i delimitar la perspectiva de les biografies femenines com un ventall de possibilitats des d’un esbós inicial que ens permeti problematitzar-les, tot interrogant les seves múltiples significacions. La nostra reflexió transcorre en tres moments:
a) l’ambigüitat antropològica de la dimensió femenina (Duch, 2004; 2010); b) la seva qualitat de prejudici seguint Gadamer (1960); c) la seva “forma” en el sentit que donà a aquest terme Georg Simmel (1918) quan parla de “la forma de la història”. Es tractaria de perfilar els topants de les biografies femenines com una modalitat peculiar d’experiència d’incompleció a partir de tres dimensions bimodals fonamentals: la passió-l’amor, la filiació-la maternitat, el silenci-la conversa.
PARAULES CLAU: Hermenèutica filosòfica; Antropologia i feminisme; Filosofia de l’Educació.

ABSTRACT: In this article we would like to define and delimitate a feminine biographical perspective as a bunch of possibilities from a starting point which could turn them into an interpretative problem. Our development will have three main points: a) the anthropological ambiguïty of feminine dimension (Duch, 2004; 2010); b) its quality of pre-judice following Gadamer (1960); c) its “form” in the sense which Simmel (1918) used this notion when speaking about “history forms”. The idea would be to describe the main issues of feminine biographies as a peculiar modality of uncompleteness experience structured in three principal dimensions: passion-love; filiationmaternity; silence-conversation.
KEYWORDS: Philosophy of Education; Anthropology and Feminism; Hermenutics and Philosophy

Text complet: PDF