Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Integral value education towards the transformation of humanity and a new paradigm

Albert Ferrer

Resum


In this article, Prof. Albert Ferrer presents a comprehensive overview of integral value-based education. First of all he clarifies the terms and the meaning, which is most needed for the common confusion that often predominates. Then, he traces back a brief historical mapping of this kind of pedagogy, mentioning the major authors and philosophical schools that have put forward a holistic form of education both in the West and the East -which is even more valuable, since Western scholars use to ignore the contributions from other civilizations like India-. In a third step, Prof. Ferrer identifies the core characteristics of integral education in human values, from the philosophical vision to the pedagogic tools to be implemented in the classroom. In a fourth and last step, he brings a philosophical conclusion that may help the reader to grasp all the depth and the urgent need for holistic value education.
KEYWORDS: integral, holistic, value-based education, pedagogy.


RESUM: En aquest article, el professor Albert Ferrer presenta una visió exhaustiva de l’educació integral basada en els valors. En primer lloc, aclareix els termes i el significat, cosa força necessària atesa la confusió general que sovint predomina. Després, elabora una petita història d’aquesta mena de pedagogia, tot mencionant els principals autors i escoles filosòfiques que han postulat una forma holística d’educació tant a occident com a l’orient –un aspecte fins i tot molt més valuós, ja que la majoria d’estudiosos occidentals acostumen a ignorar les contribucions d’altres civilitzacions com ara l’Índia. En un tercer pas, el professor Ferrer identifica les característiques centrals de l’educació integral en valors humans, des de la visió filosòfica fins a les eines pedagògiques que s’han d’implantar a l’aula. Finalment, arriba a una conclusió filosòfica que pot ajudar el lector a entendre tota la profunditat i la necessitat urgent d’una educació en valors holística.
KEYWORDS: educació integral, holística, basada en els valors, pedagogia.

Text complet: PDF