Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Le futur de l'autonomie de l'individu. Politique et nihilisme. Lecture philosophique et théologique

Paul Valadier, sj

Resum


The future of the autonomy of the individual. Politics and nihilism. Philosophical and theological vision
ABSTRACT: In this article, Paul Valadier looks into the logics and foundations of individualism and examines, at the same time, the consequences on postmodern society. He proposes the possibilities of a new concept of the autonomy of the individual by linking modern tradition and Catholic theology.
KEY-WORDS: authonomy, nihilism, individualism

Paul Valadier investiga, en aquest article, la lògica i els fonaments de l’individualisme i explora, a la vegada, les conseqüències que té en la societat postmoderna. Proposa les plossibilitats d’una nova concepció de l’autonomia de l’individu enllaçant la tradició modern i la teologia catòlica.
PARAULES CLAU: Autonomia, nihilisme, individualisme

Text complet: PDF