Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El retorn del sagrat en el món postmodern

Josep Otón Catalán

Resum


Les crítiques adreçades a la religió per part del pensament modern feien preveure la seva desaparició en el món desenvolupat. Tanmateix, en el context postmodern s’ha produït un ressorgiment de l’espiritualitat. Aquest retorn del sagrat es caracteritza per la ruptura de la vivència personal amb els referents culturals de la pròpia tradició religiosa. Així l’individu assumeix el protagonisme en la configuració de les creences i la globalització li aporta els continguts religiosos a partir dels quals confeccionar el seu credo particular. El divorci entre experiència i tradició també va acompanyat de la desarticulació de l’entramat religiós en desconnectar-se entre si els elements que vertebren una tradició: doctrina, ritu, norma i institució.
PARAULES CLAU: desencantament del món, reencantament del món, espiritualitat, postmodernitat, experiència, tradició,
globalització.

The return of the sacred in the postmodern world.
ABSTRACT: Criticism of religion on the part of modern thinking made foresee its disappearance in the developed world. However, a resurgence of spirituality has been produced in the postmodern context. This return to the sacred is portrayed by the breaking of the personal experience with cultural references of the religious tradition. In this way, the individual assumes the protagonism in the configuration of reliefs and globalization contributes to give religious contents from which a particular creed is made. The divorce between
experience and tradition is also accompanied with the dismantling of a religious framework in disconnecting each other from the elements that vertebrate a tradition: doctrine, ritual, rule and institution.
KEY-WORDS: disenchantment of the world, reenchantment of the world, spirituality, postmodernism, experience, tradition, globalization.

Text complet: PDF