Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Monogràfic: L'esfera espiritual en les societats complexes


Resum


La qüestió religiosa és omnipresent en el debat social i cultural
d’aquesta segona dècada del segle XXI. El debat sobre l’encaix entre el religiós i el polític és objecte d’estudis a tots els nivells. En aquest monogràfic, explorem la qüestió des de diferents enfocaments.
En el primer article, obra de Lluís Duch, s’investiga la íntima relació entre l’esfera política i la religiosa i la seva mútua dependència. Josep Otón estudia el retorn del sagrat en la cultura secular del segle XXI i les múltiples formes que adopta en la societat actual. Mar Rosàs s’endinsa en la qüestió de Déu resseguint l’obra de tres pensadors contemporanis: Jean-Luc Marion, Jacques Derrida i Mark C. Taylor i, finalment, publiquem un text inèdit de Paul Valadier sobre l’autonomia de l’individu des d’un enfocament polític i teològic.
Tot plegat és una mostra significativa de la vigència de la qüestió religiosa en el pensament contemporani.

Monograph: The spiritual sphere in complex societies
The religious issue is omnipresent in the social and cultural debate in the second decade of the 21st century. The debate on how religion and politics can fit is studied at all levels. In this monograph, we examine this issue from different approaches.
In the first article, Lluís Duch looks into the close relationship between the political and religious domains, and their mutual dependency. Josep Otón studies how sacredness is again present in secular culture in the 21st century and the different shapes and forms it adopts in current society. Mar Rosàs looks into the issue of God by reviewing the work of three contemporary thinkers: Jean-Luc Marion, Jacques Derrida and Mark C. Taylor. Finally, we include an unpublished text by Paul Valadier about the autonomy of the individual from a political and theological approach.
All the issue, then, is a significant sample of the validity of the religious in contemporary thought.

Text complet: PDF