Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La no-violència en l'acció

Josep Lluís Vázquez-Borau

Resum


En aquest article es posa de manifest la importància d’actuar amb una ètica global, que inclogui tant els fins com els mitjans. Així mateix, queda palesa la incoherència de realitzar la guerra per aconseguir la pau i s’assenyala que la no-violència és l’eix central de l’Evangeli de Jesús de Natzaret, que va passar fent el bé. Bondat i no violència van de la mà.
PARAULES CLAU: No-violència, misericòrdia, perdó, justícia, bondat.

ABSTRACT: In this article there is revealed the importance of acting with a global ethics, which includes both the ends and the means. Likewise the incoerencia remains clear of realizing the war to obtain the peace and one indicates that not violence is the backbone of Jesus Gospel of Nazareth, which happened doing the good. Kindness and not violence they go of the hand.
KEY-WORDS: Not violence, grace, pardon, justice, kindness.

Text complet: PDF