Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Esport, identitat i globalització

Jordi Osúa Quintana

Resum


En l’era de la informació es plantegen nous reptes a l’hora d’articular les identitats nacionals en un món globalitzat. L’anàlisi de les manifestacions esportives, una activitat universal amb un caràcter marcadament local, pot ajudar a estudiar com les emocions reforcen la identitat nacional tot connectant-la amb la comunitat global.
PARAULES CLAU: esport, nacionalisme, identitat, globalització, socialitat postmoderna, emoció compartida.

Sport, identity and globalization
ABSTRACT: Information age sets up new challenges in articulating national identities in a globalized world. The analysis of sporting events, a universal activity with a markedly local character, can help to study how emotions reinforce national identity, connecting it with the global community.
KEY-WORDS: sport, nationalism, identity, globalization, postmodern sociality, shared emotion.

Text complet: PDF