Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Literatura i Filosofia en la novel·la d'Iris Murdoch "La campana"

Margarita Mauri Álvarez

Resum


Imber Court acull una comunitat religiosa laica dirigida per James Taper Payce i Michael Meade que tracta de viure d’acord amb els preceptes del cristianisme. Malgrat la comunitat d’ideals que els aplega, una forma diferent d’entendre la vida moral es farà present en els sermons de James i de Michael que defensen la necessitat de complir sense excepcions la llei de Déu, en el cas de James, i la de tenir em compte les circumstàncies i experiències personals a l’hora de fixar la meta moral, en el cas de Michael. Els sermons dels directors espirituals de la comunitat es completen amb les reflexions de l’Abadessa, per a qui l’Amor és la clau de la vida, de Nick Fawley, que veu en la confessió l’expiació de la culpa, i de Noel Spens, l’ateu que es mira amb suspicàcia les activitats de la comunitat.
PARAULES CLAU: Iris Murdoch, La campana, llei, vida moral, amor, deure, Déu.

Literature and philosophy in Iris Murdoch’s novel The Bell
ABSTRACT: Imber Court hosts a lay religious community led by James Taper Payce and Michael Meade trying to live according to the precepts of Christianity. Despite their common ideals, a different way of understanding the moral life is present in the sermons of James and Michael who defended the need to fulfill God’s law without exception, in the case of James, and the need to consider circumstances and personal experiences to draw the moral goal, in the case of Michael. The sermons of the spiritual directors of the community are completed with reflections of the Abbess, for whom love is the key to life, Nick Fawley, who defends the atonement of guilt through confession, and Noel Spens, the atheist who viewed with suspicion the activities of the community.
KEY-WORDS: Iris Murdoch, The Bell, moral law, moral life, love, duty, God.

Text complet: PDF