Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Siegfried Kracauer: instantànies de la modernitat

Francesc-Xavier Marín Torné

Resum


Siegfried Kracauer encarna, més que qualsevol altre autor, el projecte de Georg Simmel d’una hermenèutica de la metròpoli. Els seus articles, en tant que veritables cròniques etnogràfiques, analitzen les metamorfosis de la vida metropolitana lligades al naixement de la cultura de masses. Aquesta atenció als fenòmens superficials de la vida urbana condueix Kracauer a intuir, en els ambients en aparença
insignificants (carrers, cafès, cinemes, sales d’espera...), els àmbits on es mostra el significat secret de la Modernitat.
PARAULES CLAU: Kracauer, metròpoli, cinema, història.

Siegfried Kracauer: Images of Modernity
ABSTRACT: Siegfried Kracauer embodies, more than any other author, Georg Simmel’s project of hermeneutics of the metropolis. His articles, as real ethnographic chronicles, analyze the metamorphoses of metropolitan life linked to the birth of mass culture. This attention to the superficial phenomena of urban life leads Kracauer to sense in apparently insignificant environments (streets, cafes, cinemas, waiting rooms…) the places where the secret meaning of Modernity shows.
KEY-WORDS: Kracauer, metropolis, cinema, history.

Text complet: PDF