Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les arrels de la filosofia lul·liana del llenguatge

Leonci Petit

Resum


Amb aquest article, l’autor pretén mostrar que el Llibre de contemplació en Déu és la principal font on es poden apreciar les arrels de la filosofia lul·liana del llenguatge,de la qual sembla ésser precursor. El propòsit missioner i la postura apologètica que prengué Llull el motivaren a enginyar una demostració i argumentació pròpia en ordre al diàleg interreligiós en una hora en la qual apareix un desdoblament de la raó tòpica i la científica per a la recepció aristotèlica. Descobreix un sisè sentit, que anomena effatus, que no és ni la veu ni la llengua sinó la paraula, l’expressió verbal que expressa el concebiment interior copsats pels cinc sentits corporals, punts que permeten entrar en l’examen dels actes de parla i veure la racionalitat fonamental i les condicions que reclama per no caure en la fal·làcia de contradicció.

Text complet: PDF