Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La lògica del compromís de la persona a Emmanuel Mounier: valors, història i progrés

Albert Llorca i Arimany

Resum


El marc general de l’article se centra en l’estudi del significat axiològic de l’acció i la seva dimensió història en la perspectiva personalista d’Emmanuel Mounier.
Els conceptes fonamentals que l’article desenvolupa són “l’engagement” o compromís que deriva de la lògica de tota acció personal, el rebuig de tot ensinistrament consentit per motius de comoditat –sobre la base de la feblesa humana- i el registre supraindividual –ja sigui comunitari o transcendent- que eixampla l’esfera finita de l’ésser humà personal, alhora encarnat i obert a la llibertat i a la veritat. En aquesta trama personalitzadora, l’actiu despertar de valors humanitzadors que són inherents a l’ésser humà ha d’esbossar una ruta històrica cap al progrés entès per Mounier com a perfeccionament, la qual cosa el fa ser crític amb el desenvolupament del progrés en la modernitat contemporània. És, doncs, la de Mounier, una reflexió adient i vigent en el món d’avui.
PARAULES CLAU: Compromís, persones, valors, Mounier.

Text complet: PDF