Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Projecte de creació de Sri Sathya Sai a l'Índia del Sud: Filosofia educativa d’una nova

Albert Ferrer

Resum


En aquest article, el Dr. Albert Ferrer culmina els seus articles anteriors publicats a Ars Brevis en el curs dels darrers anys, on presentava una filosofia de l’educació i una pedagogia des de l'Índia en contrast amb els sistemes educatius moderns a Occident. En aquest
article, el Dr. Ferrer ens ofereix un nou projecte del qual ha estat anomenat director, i que consisteix essencialment a conciliar aquesta tradició educativa profunda de l’Índia, en consonància amb tradicions
similars de l’Europa antiga, amb el millor i més humanístic dels sistemes pedagògics contemporanis d’Occident. Es tracta, en definitiva, de posar en marxa un nou col·legi que vinculi l’àmbit de les escoles
internacionals i el de les escoles en valors humans, conjugant l’excel·lència acadèmica orientada al pensament, la creativitat artística, l’educació en valors i la indagació de l’ésser interior, en una perspectiva
cosmopolita i en un ambient de diàleg intercultural. Aquest nou centre s’adscriurà al prestigiós International Baccalaureate de Ginebra i a la pionera educació en valors de l’organització Sri Sathya Sai, fundada a partir dels ensenyaments del mestre espiritual més important
de l’Índia contemporània, Sathya Sai Baba. Es tracta, en definitiva, d’una proposta d’educació integral a nivell internacional i en una dimensió intercultural Orient/ Occident, tot i aprenent al mateix temps de la millor formació acadèmica d’Europa i Occident i de la més profunda educació espiritual en valor de l’Índia i l’Àsia budista. Es tracta, també, de participar a l’elaboració d’una nova teoria del coneixement en la cruïlla entre les grans tradicions de filosofia mística de la humanitat i les diverses branques de la nova ciència avui dia (física quàntica, teoria relacional, ecologia profunda, psicologia transpersonal, medicina energètica, salut integral, estudis psicosomàtics, etc.): un fonament epistemològic i una evidència empírica per a l’educació en valors en l’albada d’un nou paradigma.
PARAULES CLAU: Escola, educació, valors.

Text complet: PDF