Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El Llibre de contemplació en Déu. Què aporta Llull a l'home modern?

Leonci Petit

Resum


Aquest article és un assaig que respon a la lectura i estudi que fa l'autor d'aquesta obra primerenca i enciclopèdica de Ramon Llull al segle XIII. La intenció de l'autor és fer relluir algunes qüestions o punts del pensament lul·lià per entendre que molts dels continguts que inclou el Llibre van més enllà del seu temps perquè ressonen en la nostra actualitat. L'autor mostra la vigència de molts dels seus aspectes i creu que cal continuar considerant la validesa i la utilitat del pensament de Llull perquè poden ajudar, ni que sigui parcialment, a plantejar o resoldre les dificultats que amenacen el filosofar actual, així com la missió evangelitzadora del segle XXI. En efecte, tot just obrir el Llibre, Llull recorre a l'experiència del viure, on es constata un clàssic i un modern alhora. Modern, perquè comença a construir el seu pensament a partir del subjecte, i un clàssic, perquè tot ho contempla des de la perspectiva de l'acte de ser. Després presenta la pròpia cosmovisió amb una visió integral de l'home. Apareix com el filòsof de l'acció, com entén i contempla el Déu U en trinitat de Persones, la dimensió ètica en què està constituït l'ésser humà, l'originalitat de la seva demostrativa de raó, finalment la relació entre fe i raó. El Llibre de Llull, doncs, és capdavanter del seu temps del diàleg religiós i ecumènic, de forma que tot ell resulta ser una obra pionera de plantejar el caràcter únic i universal de la salvació cristiana.

Text complet: PDF