Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Sobre la teoria i la pràctica de la traducció. Les aportacions d'Itamar Even-Zohar i Gideon Toury al voltant de la teoria del polisistema (1960-1980)

Josep M. Fulquet Vidal

Resum


Amb aquest article, El Dr. Josep Maria Fulquet tanca el cercle obert en dos articles precedents -"Traducció literal vs. traducció lliure: una aportació al debat" (Trípodos 11) i "Sobre la figura del traductor i la importància de la seva labor en la tradició de la llengua d'arribada" (Ars Brevis 12)- al voltant d'una polèmica recurrent sempre que es parla de traducció, i del paper del traductor com a intermediari i transmissor de textos provinents d'altres cultures. Com l'autor explica, aquestes 'noves propostes' es centren a posar en relleu les aportacions dels estudiosos israelians impulsors de la teoria del polisistema, segons la qual són les normes socials i les convencions literàries de la cultura de recepció les que governen els criteris estètics del traductor i les que, per consegüent, influeixen les decisions del traductor.

Text complet: PDF