Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2011

Consultes
L'hort escolar com a eina per adquirir valors, normes i actituds al CP Rafal Vell
Celso Calviño Andreu, Jerònia Sampol Fornés
200
Àmbits de la ludoteca. Acomodació entre concepte i ubicació
Imma Marín i Santiago
133
La literatura infantil i juvenil catalana a final del segle XX
Josep Maria Aloy
131
El joc dramàtic a l'Educació Primària
Isabel Tejerina
131
El joc com a eina educativa
Rosa I. Rodríguez Rodríguez, Núria González
121
La petita poesia oral: els jocs lingüístics i el llenguatge oral a l'aula
Ramon Bassa i Martín
112
Identitat cultural i societats multiculturals
Jordi Vallespir
95
Elogi de la lectura, un plaer amenaçat
Gabriel Janer Manila
92
Jugar a pensar i pensar jugant
Carmen Luca de Tena
86
El joc en el desenvolupament del nin durant els primers anys de vida
Josep A. Pérez Castelló
85
Contes i rondalles a les escoles d'immersió lingüística
Montserrat Sobrevias
85
L'Escola Normal de la postguerra
Gabriel Janer Manila
78
Reflexions sobre els contes a l'escola
Elisabeth Abeyà
74
La inclusió d'alumnes amb nee a l'ESO: un obstacle o motiu per millorar la pràctica educativa?
Joan J. Muntaner
74
Un moviment de renovació pedagògica: les Escoles d'Estiu de Mallorca (1968-1996...)
Ramon Bassa i Martín
73
Les rondalles a l'escola
Antoni Font, Caterina Martí
68
Geografia llegendària de Palma
Gaspar Valero i Martí
67
El tractament de llengües al currículum. Del projecte educatiu al projecte lingüístic
Felip Munar i Munar
66
Un currículum centrat en llengua
Ana Teberosky
64
El projecte Plenamar: recursos didàctics de llengua i literatura
Seminari Didàctica Català ICE
61
Ara que parlam de valors, parlem de rondalles
Ramon Rosselló Cerdà
61
Entre l'ahir i l'avui de la literatura infantil. Crònica dels estudis de literatura infantil catalana a Mallorca (1977/8-2002)
Ramon Bassa i Martín
57
Cronologia dels esdeveniments educatius més importants a Mallorca durant el segle XX
C. V. R.
55
Convivència i gestió de conflictes als centres escolars
Antoni Bauzà, Nicole López
53
Un acostament didàctic al món de les possessions mallorquines
Isabel Peñarrubia i Marquès
50
L'avaluació del desenvolupament del projecte lingüístic de centre
Miquel Vives Madrigal
49
Ciències de la Naturalesa a ESO. Un projecte per a les Balears
Miquel Catany, Albert Catalan
45
Cultura tradicional i discapacitat
Gabriel Janer Manila
43
Algunes idees per elaborar un projecte d'observació
Maria Rosa Rosselló Ramon
40
Darreres experiències d'innovació educativa a les Balears
Antoni J. Colom Cañellas
36

«Els 30 articles més consultats al 2012 Els 30 articles més consultats al 2010 »