Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2008

Consultes
L'hort escolar com a eina per adquirir valors, normes i actituds al CP Rafal Vell
Celso Calviño Andreu, Jerònia Sampol Fornés
606
Jugar a pensar i pensar jugant
Carmen Luca de Tena
457
Contes i rondalles a les escoles d'immersió lingüística
Montserrat Sobrevias
342
El projecte Plenamar: recursos didàctics de llengua i literatura
Seminari Didàctica Català ICE
282
Un acostament didàctic al món de les possessions mallorquines
Isabel Peñarrubia i Marquès
260
El joc com a eina educativa
Rosa I. Rodríguez Rodríguez, Núria González
222
La comunicació no verbal en l'ensenyança de les llengües estrangeres
Mònica Marcos Llinàs
199
Reflexions sobre els contes a l'escola
Elisabeth Abeyà
186
El joc dramàtic a l'Educació Primària
Isabel Tejerina
165
L'escultura de Joan Miró: un camí més per a l'aprenentatge a l'educació infantil
Catalina Salas Salas
154
Àmbits de la ludoteca. Acomodació entre concepte i ubicació
Imma Marín i Santiago
152
Geografia llegendària de Palma
Gaspar Valero i Martí
146
Videojocs i jocs de rol dins l'àmbit educatiu
Toni Hernández, Rafael Juan
145
Algunes idees per elaborar un projecte d'observació
Maria Rosa Rosselló Ramon
144
Un currículum centrat en llengua
Ana Teberosky
142
El joc en el desenvolupament del nin durant els primers anys de vida
Josep A. Pérez Castelló
140
Gènesi i evolució del llenguatge escrit. Història dels aprenentatges de la lectura i l'escriptura
Anne Marie Chartier
138
Enfocaments teòrics sobre la disciplina escolar
Carmen Luca de Tena, Rosa I. Rodríguez Rodríguez
136
El tractament de llengües al currículum. Del projecte educatiu al projecte lingüístic
Felip Munar i Munar
121
L'avaluació del desenvolupament del projecte lingüístic de centre
Miquel Vives Madrigal
115
Darreres experiències d'innovació educativa a les Balears
Antoni J. Colom Cañellas
105
Les nines juguen amb pepes
Rosa I. Rodríguez Rodríguez
102
Ciències de la Naturalesa a ESO. Un projecte per a les Balears
Miquel Catany, Albert Catalan
98
Identitat cultural i societats multiculturals
Jordi Vallespir
89
Les rondalles a l'escola
Antoni Font, Caterina Martí
85
L'Escola Normal de la postguerra
Gabriel Janer Manila
83
La petita poesia oral: els jocs lingüístics i el llenguatge oral a l'aula
Ramon Bassa i Martín
82
El joc a l'escola. (Utilització del joc dins la classe d'educació física)
Xavier Ponseti, Pere Palou
80
La inclusió d'alumnes amb nee a l'ESO: un obstacle o motiu per millorar la pràctica educativa?
Joan J. Muntaner
80
Criteris per a l'anàlisi dels joguets actuals
Maria Costa Ferrer, Encarna Torres Escuriola
75

«Els 30 articles més consultats al 2009 Els 30 articles més consultats al 2007 »