Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2007

Consultes
Jugar a pensar i pensar jugant
Carmen Luca de Tena
99
L'hort escolar com a eina per adquirir valors, normes i actituds al CP Rafal Vell
Celso Calviño Andreu, Jerònia Sampol Fornés
93
El projecte Plenamar: recursos didàctics de llengua i literatura
Seminari Didàctica Català ICE
65
El joc dramàtic a l'Educació Primària
Isabel Tejerina
57
Enfocaments teòrics sobre la disciplina escolar
Carmen Luca de Tena, Rosa I. Rodríguez Rodríguez
45
Les nines juguen amb pepes
Rosa I. Rodríguez Rodríguez
45
Un acostament didàctic al món de les possessions mallorquines
Isabel Peñarrubia i Marquès
44
Algunes idees per elaborar un projecte d'observació
Maria Rosa Rosselló Ramon
43
L'avaluació del desenvolupament del projecte lingüístic de centre
Miquel Vives Madrigal
39
Els corrents actuals en la investigació rondallística
Giorgio Cusatelli
37
El tractament de llengües al currículum. Del projecte educatiu al projecte lingüístic
Felip Munar i Munar
34
La comunicació no verbal en l'ensenyança de les llengües estrangeres
Mònica Marcos Llinàs
31
Àmbits de la ludoteca. Acomodació entre concepte i ubicació
Imma Marín i Santiago
30
La convivència en els centres de secundària
Jaume March Serra
29
Contes i rondalles a les escoles d'immersió lingüística
Montserrat Sobrevias
23
La formació inicial del professorat de ciències en la secundària: problemes i propostes
Miquel Catany, Albert Catalan
22
El joc com a eina educativa
Rosa I. Rodríguez Rodríguez, Núria González
22
Darreres experiències d'innovació educativa a les Balears
Antoni J. Colom Cañellas
21
El moviment de renovació educativa a Mallorca (1900-1936). Aportacions per a un model del seu estudi
Catalina M. Vilanova i Ripoll
20
Conviure i treballar a centres escolars. Una perspectiva organitzativa de la disciplina
Jaume Oliver Jaume
20
La cultura popular: passat i futur
Felip Munar i Munar
19
El Museu, un instrument d'aprenentatge del segle XXI
Bartomeu Martínez i Oliver
19
Videojocs i jocs de rol dins l'àmbit educatiu
Toni Hernández, Rafael Juan
19
Un currículum centrat en llengua
Ana Teberosky
19
Els sense terra: un projecte pedagògic per al segle XXI.
Joaquín Valdivielso Navarro
18
El joc en el desenvolupament del nin durant els primers anys de vida
Josep A. Pérez Castelló
18
La formació permanent del professorat. Vigència i àmbits de planificació
Pere Moyà Niell
17
La diferència que ens iguala
Teresa Duran i Armengol
17
Convivència i gestió de conflictes als centres escolars
Antoni Bauzà, Nicole López
17
Mallorca i l'origen del Pestalozzianisme
Antoni J. Colom Cañellas
17

«Els 30 articles més consultats al 2008