Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Característiques i efectes d’un programa integrat d’estimulació cognitiva a través de la motricitat

Ana Rey Cao, Inma Canales Lacruz, María Inés Táboas Pais

Resum


Aquest article mostra els efectes que produeix en les persones grans la
participació en un programa integrat d’estimulació cognotivomotriu denominat
“Memòria en Moviment”. És una investigació quasi experimental en la qual van
participar 300 persones amb una edat de 70,63 ± 7,48. Els instruments utilitzats
van ser: diari de camp, observació, MEC, test de dígits, una prova de memòria
motriu i una prova d’orientació espacial. La investigació es va distribuir en
dues fases. En la fase pilot es va avaluar l’aplicabilitat didàctica del
programa i es va determinar el perfil dels destinataris. En la fase experimental
es va replicar el programa amb una mostra adaptada al perfil establert en la
fase anterior i es van avaluar els efectes del programa. Com a resultat de la
fase pilot es va constituir el programa amb 120 tasques significatives i es va
determinar que el perfil idoni dels destinataris són persones grans sense
deteriorament cognitiu, sense problemes de mobilitat i sense institucionalitzar.
En la fase experimental es va constatar una milloria significativa (p ± 0,05)
del grup experimental en tots els mesuraments d’estudi, excepte en dígits
directe i orientació espacial 2. El programa “Memòria en Moviment” millora
l’atenció, la memòria, la consciència corporal i l’estructuració espacial.

Text complet: HTML