Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El patró de moviment en el swing de golf en joves promeses

Cristina López de Subijana, Raquel De Antonio, Daniel Juarez, Enrique Navarro Cabello

Resum


El swing de golf és una destresa que podríem catalogar de cop de velocitat en què l'objectiu és que la cara del pal assoleixi la màxima velocitat en el moment de l'impacte. L'objectiu d'aquest estudi va ser analitzar la seqüència temporal del swing de golf i trobar-ne el patró de moviment. Mètodes: S'han analitzat biomecànicament 10 cops de 4 jugadors promeses, mitjançant el sistema de fotogrametria 3D Vicon Oxford Metrics® de captura automàtica. Resultats: En primer lloc, s'ha pogut comprovar que els valors absoluts de velocitats lineals eren més alts en els nois que en les noies. L'anàlisi de les dues fases del swing indica que la fase d'acceleració downswing presenta una variabilitat menor que el backswing. L'anàlisi de la seqüència temporal de màxims aconseguits en les velocitats lineals dels segments mostra com aquestes accions segueixen un ordre diferent en funció del sexe. La seqüència en els nois comença pel moviment de malucs i segueix amb el colze esquerre, l'espatlla esquerra i el pal; en les noies, els malucs i el colze esquerre actuen simultàniament, seguits de l'espatlla esquerra i del pal. En canvi, les seqüències de velocitats angulars trobades seguien en ambdós sexes el mateix ordre: primer el gir de malucs, després el gir d'espatlles i per últim l'acceleració del pal. Aquesta seqüència d'esdeveniments es trobava més separada en el temps en els homes en comparació amb les dones. Conclusions: Es van trobar els patrons del moviment mitjançant fórmules discriminants en ambdós grups de gènere, capaços de predir si el cop seria "bo" o "dolent" seguint el criteri de rendiment marcat en la velocitat del cap del pal.

Text complet: PDF