Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Panorama del llibre infantil i juvenil a Catalunya (2016-2017)

Joan Portell Rifà

Resum


* cat: El bienni 2016-2017 es caracteritza per la consolidació de la literatura infantil i juvenil (LIJ), i més concretament de la catalana. I diversos elements permeten afirmar-ho: l’augment de pes que té en els balanços comptables de moltes editorials; el naixement de nombrosos segells que augmenten i diversifiquen l’oferta; l’aparició de llibreries especialitzades arreu del territori; la gestació d’associacions d’escriptors, il·lustradors i editors; l’aparició de nous oficis vinculats; l’organització de noves activitats a les biblioteques, etc. La LIJ està, a més, en un clar procés de creixement com a forma d’expressió —especialment l’àlbum il·lustrat— amb lectors que s’hi apropen més com a art que no pas com a element propi de la construcció del petit lector, potser paradigma dels moments de canvi que estem vivint. Tot i això hi ha encara greus mancances, especialment en la baula més dèbil, els lectors, amb falta de títols per a algunes franges d’edats especialment sensibles i amb una presència gairebé nul·la als mitjans de comunicació que queda coberta, en part, per les xarxes i l’entorn digital.

* cast: El bienio 2016-2017 se caracteriza por la consolidación de la literatura infantil y juvenil (LIJ), y más concretamente de la catalana. Y son varios los hechos que permiten afirmarlo: el aumento de peso en los balances contables de muchas editoriales, el nacimiento de numerosos sellos que aumentan y diversifican la oferta, la aparición de librerías especializadas en el territorio, la gestación de asociaciones de escritores, ilustradores y editores, la aparición de nuevos oficios vinculados, la organización de nuevas actividades en las bibliotecas, etc. La LIJ está, además, en un claro proceso de crecimiento como forma de expresión -especialmente el álbum ilustrado- con lectores que se acercan a ella más como arte que como elemento propio de la construcción del pequeño lector, tal vez paradigma de los momentos de cambio que estamos viviendo. Sin embargo hay todavía graves carencias, especialmente en el eslabón más débil, los lectores, con falta de títulos para algunos grupos de edades especialmente sensibles y con una casi nula presencia en los medios de comunicación que queda cubierta, en parte, por las redes y el entorno digital.

*eng:

The two-year period 2016-2017 saw the consolidation of the market for literature for children and young adults across the country and specifically in Catalonia. This was made possible by a number of factors, including the increased investment by many publishers in children’s books, the birth of new publishers or collections which increased and broadened the offer, the widespread appearance of new bookshops specialising in children’s books, the development of associations for writers, illustrators and publishers and of new professional profiles, and the organization of new reading campaigns by the public library network. In a way that may be indicative of the times in which we live, children’s books also evolved as a medium of personal expression. This was especially true of picture books, which became increasingly appreciated as art works in their own right rather than simply a means to form young readers. On the other hand, the market continued to suffer in certain ways: the number of readers was still low, there was a shortage of books for certain ages and there was practically no promotion of printed books in the mass media, which were dominated by digital formats.


Text complet: PDF