Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La lectura entre els infants i els joves a Catalunya (2016-2017)

Jaume Centelles

Resum


*cat: En aquest capítol s’analitzen els resultats de les diferents proves dutes a terme pels alumnes de quart i sisè curs d’educació primària i pels de quart curs d’educació secundària obligatòria que mesuren el grau d’assoliment de les competències i coneixements bàsics de l’alumnat respecte a la lectura.
Es comenten també els plans de lectura que, durant aquest període, han quedat aturats o suprimits. Aquest fet contrasta amb l’efervescència de noves iniciatives de col·lectius que s’organitzen —com l’Escrivim, la Biblio(r)evolució o Àlbum Barcelona— o amb la consolidació d’altres activitats significatives —congressos, seminaris i grups de treball—, i s’apunten algunes tendències que, atès el creixent interès social per la lectura, fan pensar en un esdevenir millor en tots els aspectes. Finalment, es tornen a referenciar assajos sobre lectura publicats en format de paper durant el bienni 2016-2017.

 

*cast: En este capítulo se analizan los resultados de las diferentes pruebas llevadas a cabo por los alumnos de cuarto y sexto curso de educación primaria y los de cuarto curso de educación secundaria obligatoria que miden el grado de consecución de las competencias y conocimientos básicos del alumnado respecto a la lectura.
Se comentan también los planes de lectura que, durante este periodo, se han suspendido o suprimido. Este hecho contrasta con la efervescencia de nuevas iniciativas de colectivos que organizan -como Escrivim, la Biblio(r)evolució o Álbum Barcelona- o con la consolidación de otras actividades significativas -congresos, seminarios y grupos de trabajo-, y se apuntan algunas tendencias que, dado el creciente interés social por la lectura, hacen pensar en un devenir mejor en todos los aspectos. Finalmente, se vuelven a referenciar ensayos sobre lectura publicados en formato de papel durante el bienio 2016-2017.


*eng: This chapter analyses the results of the different tests taken by children in their fourth and sixth years of primary school and by adolescents in their fourth year of secondary school to assess their basic reading skills and knowledge gained through reading.
The chapter also observes how the decline in certain reading programmes, which have been temporarily stopped or abandoned, contrasts with the enthusiasm seen in other projects and initiatives. These include Escrivim, Biblio(r)evolució, and finally, Àlbum Barcelona. The chapter then considers the important reading-related activities that have taken place over the two-year period in question, including congresses, seminars and the development of work groups. These, as well as other initiatives, suggest that the general public’s interest in reading is increasing and that reading amongst children and young adults is undergoing a favourable transformation in many ways. Finally, the chapter considers essays on reading published in printed form during 2016 and 2017.


Text complet: PDF