Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les biblioteques universitàries a Catalunya (2014-2015)

Carina Rey, Adelaida Ferrer

Resum


* cat: Les biblioteques universitàries catalanes han continuat treballant en benefici dels seus usuaris durant el bienni 2014-2015. Tot i que han tingut un descens en el nombre de visites presencials, s’han incrementat els accessos als recursos digitals, alhora que s’ha millorat la difusió i participació dels usuaris a través de les xarxes socials. Gràcies a la participació de quasi totes biblioteques en el CSUC, s’han assolit unes fites destacables tant en el desenvolupament dels serveis com en l’ús eficient dels recursos, cercant sempre el benefici dels usuaris. Cal destacar l’increment del suport a la docència i a la recerca, i el projecte del Portal de la Recerca, desenvolupat amb l’objectiu d’oferir des d’un lloc únic i en accés obert els resultats de la recerca. Així doncs, es tracta d’una etapa interessantíssima de projectes tant consorciats com individuals de les biblioteques universitàries.

 

* cast: Las bibliotecas universitarias catalanas han continuado trabajando en beneficio de sus usuarios durante el bienio 2014 a 2015. Aunque han tenido un descenso en el número de visitas presenciales, se han incrementado los accesos a los recursos digitales al mismo tiempo que se ha mejorado la difusión y participación de los usuarios a través de las redes sociales. Gracias a la participación de casi todas bibliotecas en el CSUC, se han logrado unos hitos destacables tanto en el desarrollo de los servicios como en el uso eficiente de los recursos buscando siempre el beneficio de los usuarios. Cabe destacar el incremento de los servicios de apoyo a la docencia y a la investigación, y el proyecto del Portal de la Investigación, desarrollado con el objetivo de ofrecer, desde un lugar único y en acceso abierto, los resultados de la investigación. Una etapa interesantísima de proyectos tanto consorciados como individuales de las bibliotecas universitarias.

 

* eng: Catalonia’s university libraries continued to provide their services to the university community during 2014 and 2015. Although users made fewer visits to library premises, they made greater use of digital resources and the libraries also received more users by improving online access and publicising their activities in the social networks. Thanks to the participation of almost all the libraries in the CSUC (Consortium of Catalan University Services), libraries could broaden their range of services and maximise resources, which remained user-focused. The Consortium’s open-access website the Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (Research Portal of the Universities of Catalonia, PRC) also offered teachers and researchers a particularly valuable resource for publishing and sharing their research online. The article concludes that the period in question was particularly productive for Catalonia’s university libraries, both in terms of individual and joint projects.

 


Text complet: PDF